Biznes

Nastroje przedsiębiorców najsłabsze od 3 lat

W pierwszym kwartale 2016 nastroje przedsiębiorców uległy wyraźnemu pogorszeniu. Wskaźnik KERNA, który ilustruje kierunek zmian, w aktualnym odczycie wyniósł minus 72,67 pkt. Jest to jednocześnie najniższy odczyt od 2013 roku. Słabe nastroje to efekt niskiej oceny sytuacji gospodarczej w kraju oraz prognozowanego negatywnego scenariusza na najbliższą przyszłość – wynika z najnowszego badania Instytutu Keralla Research, który od siedmiu lat monitoruje nastroje i plany zakupowe przedsiębiorców MŚP w Polsce.

– Należy odnotować, że na uzyskany odczyt wskaźnika nastrojów KERNA największy wpływ ma niska ocena sytuacji ekonomicznej Polski. Prognozowany na ten kwartał pesymistyczny scenariusz dotyczący kondycji gospodarki krajowej ma związek w dużej mierze

z niepewnością reprezentantów firm sektora MŚP odnośnie planowanych przez nowy rząd zmian. Między innymi zmian w podatku bankowym, którego koszty wpłyną, zdaniem przedsiębiorców, na dostępność i obciążeniafinansowania działalności oraz zmian podatkowych w handlu, które mogą zaniżyć przychody mikro, małych i średnich firm. Z badania wynika, że właśnie  przedsiębiorstwa handlowe i też usługowe częściej niż inne branże wskazują na prawdopodobne pogorszenie sytuacji gospodarczej w kraju w tym kwartale, a handel dodatkowo istotnie częściej obawia się pogorszenia kondycji swojej  firmy – mówi Izabella Młynarczyk, analityk rynku Keralla Research.

Największą niepewność obserwuje się wśród przedstawicieli mikro firm, którzy istotnie częściej niż pozostali nie byli w stanie ocenić kierunku zmian zarówno własnego biznesu, jak i gospodarki krajowej.

Warto zaznaczyć, że wyraźnie większy optymizm wyrażają eksporterzy, według których pierwszy kwartał będzie stał pod znakiem zmiany na lepsze nie tylko w kontekście kondycji polskiej gospodarki, ale także własnej firmy.  Przyczyną takiej oceny jest prawdopodobnie rządowy plan wsparcia przedsiębiorców w działaniu na zagranicznych rynkach oraz większa stabilność przychodowa i tym samym też większa odporność na zmiany fiskalne w kraju. Znacznie lepszą kondycją i nastrojami wyróżniają się też firmy produkcyjne.

Z badania Keralla Research wynika, że pierwszy kwartał roku to również dużo niższa skłonność przedsiębiorców do inwestycji. INDEX ZAIR wyniósł  76,40 pkt. na minusie, co oznacza regres o  13 pkt. w relacji do jesiennego pomiaru. Częściowo związane jest to z cyklem koniunkturalnym, ale również ze słabymi nastrojami w sektorze MŚP. W tym kwartale dużo mniej przedsiębiorców, niż w poprzednich pomiarach  planuje m.in. wysłać pracowników na kursy szkolące (spadek o 24,9 pkt.), zainwestować w reklamę (regres o 26,2 pkt.) czy wydatkować na nowe oprogramowanie (spadek o 21,3 pkt.).
W nadchodzących trzech miesiącach, firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników istotnie częściej niż pozostali przedsiębiorcy informują o planowanych na ten kwartał zakupach służbowych samochodów oraz inwestycjach w reklamę i działania marketingowe.

W nadchodzących trzech miesiącach istotnie częściej  wydatków nie planują mikro firmy.

Źródło: Instytut Keralla Research

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com