Biznes

Niezależne giełdowe ALTUS TFI S.A. z sukcesem rozpoczyna 2017 rok.

 

Niezależne giełdowe ALTUS TFI S.A. z sukcesem rozpoczyna 2017 rok. W lutym br. łączna wartość aktywów netto zarządzanych przez towarzystwo wzrosła do 15,17 mld zł. Dzięki napływom nowych środków i dodatnim stopom zwrotu, wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. zbliżyła się do 10 mld zł. W rezultacie Towarzystwo awansowało na 9. miejsce w rankingu największych krajowych TFI.

 

Warszawa, 07.03.2017 r.

 

 

Notowane na głównym parkiecie warszawskiej giełdy niezależne ALTUS TFI S.A. (indeks sWIG80) od ośmiu lat odnotowuje systematyczny wzrost wartości zarządzanych aktywów. Według stanu na koniec lutego 2017 r. łączna wartość netto aktywów funduszy inwestycyjnych oraz portfeli asset management wynosiła łącznie 15 173,31 mln zł. Oznacza to, że w tym roku wartość netto portfela zarządzanego przez ALTUS TFI S.A. zwiększyła się o 2,11% (tj. o 312,93 mln zł), a licząc rok do roku wzrosła aż o 55,00% (tj. o 5 383,80 mln zł). – Po trudnej i nerwowej końcówce 2016 r., pierwsze miesiące nowego roku zachęcają do formułowania optymistycznych prognoz na 2017 r. W lutym br. aktywa wzrosły kolejny miesiąc z rzędu, głównie dzięki segmentowi funduszy inwestycyjnych dla klienta masowego oraz funduszy niededykowanych skierowanych do bardziej zamożnych inwestorów oraz asset management. Liczę, że w 2017 r. będziemy nadal rozwijać się dynamicznie, zarówno w części funduszowej, jak i aktywów zarządzanych na zlecenie. Ubiegłoroczny rekord, tj. wzrost wartości zarządzanych aktywów o 5,6 mld zł będzie trudny do pobicia, zrobimy jednak co w naszej mocy by co najmniej utrzymać tak solidne wzrosty również w bieżącym roku. Sprzyjać temu będzie również, powracająca, jak się zdaje, na polski rynek koniunktura – mówi Piotr Osiecki, prezes ALTUS TFI S.A.

 

Wartość aktywów netto zarządzanych
przez ALTUS TFI S.A. (w mln zł)
29.02.2016 31.12.2016 31.01.2017 28.02.2017
fundusze inwestycyjne otwarte* 1 417,42 1 527,69 1 591,86 1 622,16
Raiffeisen SFIO Parasolowy 648,13 1 147,66 1 112,60 1 086,81
niededykowane fundusze inwestycyjne zamknięte 2 581,34 3 704,13 3 788,86 3 833,53
dedykowane fundusze inwestycyjne zamknięte 3 368,46 3 505,55 3 520,43 3 450,20
asset management 1 774,16 4 975,35 5 149,75 5 180,61
Razem 9 789,51 14 860,38 15 163,50 15 173,31

* Dziewięć subfunduszy wydzielonych w ramach ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, sześć subfunduszy wydzielonych w ramach SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego

 

Źródło: obliczenia własne ALTUS TFI S.A.

 

Na koniec lutego br. wartość aktywów netto zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. w ramach usługi asset management wynosiła 5 180,61 mln zł. Stanowiło to o 0,60% (tj. o 30,86 mln zł) aktywów więcej, niż miesiąc wcześniej. Licząc od początku roku aktywa zwiększyły się o 4,13% (tj. o 205,26 mln zł), a rok do roku wartość ta zwiększyła się natomiast aż o 192,00% (tj. o 3 406,45 mln zł). Wartość aktywów netto 71 funduszy zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. wyniosła na koniec lutego br. 9 992,70 mln zł, i wzrosła, licząc od początku roku, o 1,09% (tj. o 107,67 mln zł), a rok do roku o 24,67% (tj. o 1 977,35 mln zł).

 

Dla porównania, według ostatnich danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, o ile w styczniu 2016 r. wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez 41 sklasyfikowanych krajowych TFI wzrosła 1,10% to licząc rok do roku o 3,92%. Oznacza to, że ALTUS TFI S.A. rozwija się znacznie szybciej niż rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, zwiększając w nim swój udział, i awansując w rankingach. – Dzięki systematycznemu wprowadzaniu do oferty funduszy niededykowanych o strategiach o niskiej korelacji z indeksami giełdowymi, absolutnej stopy zwrotu, czy aktywnej alokacji, aktywa naszych funduszy systematycznie rosną. W tym roku awansowaliśmy na 9. miejsce w rankingu największych krajowych TFI. Jeśli uwzględnimy wartość portfeli zarządzanych w ramach usługi asset management, to po ośmiu latach od otrzymania zezwolenia KNF, z portfelem o łącznej wartości 15,17 mld zł jesteśmy szóstym TFI pod względem zarządzanych aktywów w Polsce. Mam nadzieję, że w 2017 r. uda się nam utrzymać dobrą passę, i dalej awansować, potwierdzając tym samym przynależność do grona liderów polskiego rynku TFI podsumowuje Piotr Osiecki, prezes ALTUS TFI S.A.

 

Niezależne ALTUS TFI S.A. działa na rynku od nieco ponad ośmiu lat. W dniu 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (pierwszy ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ wystartował 15 lipca 2009 r.). Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej. Jego założycielami są osoby od kilkunastu lat związane z polskim rynkiem kapitałowym: Piotr Osiecki (m.in. wiceprezes PZU Asset Management S.A., Chief Investment Officer; zarządzał 26 mld zł aktywów) i Andrzej Zydorowicz (CA IB Investment Management S.A. i BPH TFI S.A., gdzie odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji. Akcjonariuszami ALTUS TFI S.A. są także Zarządzający portfelami funduszy i klientów, co sprzyja stabilności składu tego zespołu. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2015 r. wypracowało 61,69 mln zł zysku netto, przy 239,59 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Na koniec września 2016 r. zysk netto ALTUS TFI S.A. wyniósł 57,16 mln zł, tj. o 67,75% więcej niż w tym samym okresie 2015 r. Przychody netto ze sprzedaży wzrosły o 64,35% do 249,32 mln zł.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com