Reklamy
Biznes

Parcel Technik zapowiedział emisję akcji na akwizycje

Parcel Technik S.A. notowana na NewConnect spółka działająca w obszarze nowoczesnych rozwiązań oraz technologii w dystrybucji przesyłek oraz usług kurierskich zwołała NWZA, które podejmie uchwały w sprawie emisji akcji o wartości do 14,7 mln zł. Emisja akcji ma posłużyć sfinansowaniu przejęć spółek w strategicznych obszarach działalności Parcel Technik.

Spółka zamierza wyemitować do 147 mln nowych akcji serii C w cenieemisyjnej 0,10 zł za jeden walor. Jednocześnie spółka dokona resplituakcji w stosunku 1:20. Po emisji i resplicie akcji kapitał akcyjny wzrośnie maksymalnie do 21,3 mln zł i będzie się dzielił na 10,699 mln akcji po 2 zł każda. Co istotne wszyscy akcjonariusze powyżej progu 5% podpisali umowy typu lock-up i nie zamierzają sprzedawać posiadanych pakietów akcji do końca 2016 roku lub do czasu debiutu spółki na głównym parkiecie GPW. Jednym z głównych akcjonariuszy spółki jest podmiot kapitałowy z siedzibą w Dubaju pod nazwą Parcel Terminals OS, jak również notowana na rynku NewConnect spółka Midven SA, zorientowana na przedsięwzięcia w obszarze nowych technologii, wpierająca zarazem realizację strategiiParcel Technik.

„Parcel Technik ma bardzo duży potencjał rozwoju w skali globalnej, z tego też względu większość akcjonariuszy zaufała zespołowi spółki licząc na znaczący wzrost wartości w kolejnych latach” – mówi Rafał Markiewicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej Parcel Technik SA.

Wedle założeń strategicznych Parcel Technik zamierza dokonać przejęcia dwóch podmiotów, które umożliwią realizację strategii spółki notowanej na NewConnect. Pierwsza z nich posiada prawa do patentu maszyny skrytkowej nowej generacji niewymagającej zasilania energią elektryczną oraz podłączenia do sieci telekomunikacyjnej. Projekt „skrytkomatu” jest w ostatniej fazie testów, zaś produkcja maszyn powinna ruszyć w bieżącym półroczu w zależności od realizacji kontraktów instalacji ‘skrytkomatów’ w poszczególnych krajach. Drugi cel przejęcia to międzynarodowy podmiot wyspecjalizowany w dostarczaniu kanałów płatności dla samoobsługowych maszyn wydających paczki, umożliwiając tym samym świadczenie usług dostarczenia paczek do adresatów za pobraniem (transakcje Cash on delivery).

„Emisja akcji i przejęcia związane z realizacją naszej strategii, to jeden z kroków do budowy sieci skrytkomatów na wybranych rynkach na świecie” – „Przyjęta strategia zakłada w pierwszym półroczu br. zakończenie prac rozwojowych nad naszym rozwiązaniem oraz uruchomienie sieci na przynajmniej dwóch rynkach poza Polską” – dodaje Rafał Markiewicz.

W ostatnim czasie Spółka poinformowała o nawiązaniu relacji z partnerami sprzedażowymi z rynku afrykańskiego z którym wiąże duże nadzieje, gdzie mamy do czynienia z dużym potencjałem  rozwoju usług logistycznych w połączeniu z potencjalnym wzrostem na rynku e-commerce. Parcel Technik zwraca uwagę na takie kraje jak RPA, Kenia czy Nigeria, gdzie PKB w ostatnim roku wzrosło o 7%. Co istotne, dotychczas nie pojawiła się na tych rynkach żadna firma związana z paczkomatami lub produktem zbieżnym ze „skrytkomatami”, jak również innymi rozwiązaniami opartymi na kosztowych maszynach dystrybuujących przesyłki, które mogą się nie sprawdzić z powodu dużych kosztów wejścia na rynek, lub problemów logistycznych.

Jedną z charakterystycznych cech nowatorskich urządzeń będzie ich wyposażenie w mechaniczne zamki szyfrowe, które przy użyciu specjalistycznych narzędzi do otwierania lub zamykania skrytek wyeliminują konieczność instalacji systemu informatycznego bezpośrednio w maszynie. Dzięki takiemu rozwiązaniu urządzenia będą mogły zostać zainstalowane w dowolnych miejscach, spełniających ogólne warunki bezpieczeństwa przechowywania przesyłek, niezależnie od istniejącej infrastruktury sieci elektroenergetycznej i/lub telekomunikacyjnej.  Dzięki tym rozwiązaniom sieć „skrytkomatów” będzie znacznie tańsza zarówno w produkcji jak i eksploatacji od dotychczas wykorzystywanych na rynku rozwiązań.

– Niezależnie od założeń wdrożenia skrytkomatów na rynek afrykański, jesteśmy  na etapie zaawansowanych rozmów z kilkoma potencjalnymi odbiorcami z innych krajów, w których dynamika rozwoju e-commerce znajduje się w bardzo silnym wzroście – podkreślił Rafał Markiewicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej Parcel Technik SA.

Parcel Technik S.A. to spółka, która na NewConnect pojawiła się w wyniku tzw. odwrotnego przejęcia notowanej już firmy Boomerang S.A. Na początku grudnia ub.r. sąd zarejestrował zmianę nazwy spółki. Wcześniej Spółka dokonała również wymiany wszystkich członków Rady Nadzorczej na nowe osoby powiązane z aktualnymi akcjonariuszami.  Swoją działalność Parcel Technik opiera na poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie dystrybucji przesyłek oraz usług kurierskich w powiązaniu z branżą IT oraz tworzeniu pasywnej i przyjaznej nowej maszyny do wydawania paczek pocztowych, niewymagającej zasilania energią elektryczną.

ParcelTechnik.com

Reklamy