Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niesie ze sobą wiele zalet. Ma też niestety jedną ogromną wadę przy tym rodzaju spółki konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości, która nakłada znacznie więcej obowiązków, niż księgowość prowadzona przy jednoosobowej działalności.

Bardzo ważny rozwój!
Założenie spółki stanowi najczęściej kolejny krok, rozwinięcie działalności gospodarczej. Prowadzenie pełnej księgowości regulują szczegółowe przepisy. Prowadzenie takiej ewidencji operacji gospodarczych może dla właściciela, który nie ma w tym kierunku wykształcenia, czy doświadczenia okazać się niewykonalnym zadaniem. Należy mieć także świadomość, że nieznajomość przepisów szkodzi. W momencie kontroli z urzędu skarbowego nie uchroni nas to przed przykrymi konsekwencjami, jeżeli kontrolerzy z urzędu dopatrzą się jakichś nieprawidłowości.

Czym jest pełna księgowość w Spółce z o.o.?
Przedsiębiorca zobowiązany jest do ujęcia wszystkich wykonywanych przez spółkę operacji gospodarczych. W tym obowiązku mieści się prowadzenie:
  • zestawienia sald kont z ksiąg pomocniczych
  • księgi głównej
  • zestawień sald na kontach księgi głównej, obrotów
  • dzienników
  • spis wszystkich składników, które wchodzą w skład aktywów i pasywów.
Do tych obowiązków, które ciążą na przedsiębiorcy należy dołożyć także konieczność sporządzania wielu sprawozdań finansowych. Rachunek zysków i strat (RZS), bilans, wprowadzenie do sprawozdania czy inne konieczne informacje.

Jakie jeszcze obowiązki nakłada na przedsiębiorcę konieczność prowadzenia pełnej księgowości?
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi mieć założony rachunek firmowy, na którym widoczne będą wszystkie operacje finansowe spółki, zarówno wpływy, jak i przelewy wychodzące. Każde działanie, jakie jest wykonane w obrębie działalności spółki- faktura, płatność, musi mieć swoje odzwierciedlenie w księgach rachunkowych spółki. Nie ma co do tego wyjątków. Właściciele spółki nie mogą więc dowolnie dysponować środkami na koncie i dokonywać wypłat według własnego uznania, każda wypłata musi mieć  pokrycie w księgach np. w postaci przyporządkowanej zapłaty faktury, umowy zaliczkowej.

Niepraktyczne płatności gotówkowe
Wszystkie te obostrzenia sprawiają, że posiadając spółkę najczęściej nie warto dokonywać płatności gotówkowych. Mogą sobie na to pozwolić tylko jednostki bardzo uporządkowane i sumienne, które każdą taką operację uwzględnią w raporcie kasowym- dotyczy to każdej spożytkowanej złotówki. Zdecydowanie łatwiej zachować porządek w dokumentacji spółki z o.o. dokonując szczegółowo opisanych przelewów środków.

Kłopotliwy koniec roku
Koniec roku kalendarzowego na wszystkich przedsiębiorcach wymusza dokonania pewnych podsumowań. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest tu wyjątkiem, także ma obowiązek wykazania bilansu tutaj wraz z informacjami dodatkowymi. Oprócz tego konieczne jest sporządzenie rachunku zysków i strat oraz całorocznego sprawozdania finansowego. Wspólnicy w spółce z o.o. zasiadający w zarządzie solidarnie odpowiadają ze właściwe prowadzenie rachunkowości. To na zarządzie ciąży odpowiedzialność w tym zakresie i on w razie błędów, przeoczeń, czy innych nieprawidłowości poniesie konsekwencje. Pełna rachunkowość spółki z o.o. jest naprawdę wymagająca pod względem czasu, wiedzy i doświadczenia dlatego warto w tym zakresie zaufać profesjonalistom.
Artykuł przygotowali: Artykuł został przygotowany przy współpracy z biurem rachunkowym www.credotax.pl z Poznania.

Zobacz również