Reklamy
Biznes

PLAST-BOX zwiększył zysk o 55 %

Spółka Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentówopakowań z tworzyw sztucznych, opublikowała niezaudytowane, wstępne wyniki skonsolidowane za pierwsze półrocze 2016 roku.

Narastająco po sześciu miesiącach grupa kapitałowa Plast-Box S.A. zanotowała 76,3 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rok do roku o 4,3 %. EBITDA wypracowana w tym czasie wynosi  11,3 mln zł – wzrost o 1,1 %. W ciągu półrocza 2016 roku grupa Plast-Box osiągnęła zysk nettowartości niemal 5,5 mln zł.

Przekłada się to na wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 55,2 %. Marża EBITA wyniosła 14,8 %, a marżazysku netto 7,2 %.

Plast-Box kontynuuje dobrą passę, prezentując bardzo dobre wyniki finansowe – komentuje prezes zarząduGrzegorz Pawlak. – Realizujemy to czego można się było spodziewać po naszej spółce po udanym 2015 roku – dodaje.

Uzyskiwane marże EBITDA i zysku netto sytuują nas w czołówce firm produkujących opakowania z tworzyw sztucznych – stwierdza Krzysztof Pióro, wiceprezes Plast-Box S.A. – Zamierzamy zrobić wszystko co w naszej mocy by trwale utrzymać tę pozycję.

Plast-Box S.A.

Reklamy