Reklamy
Biznes

Początek roku na rynkach. Podsumowanie

Początek roku okazał się nieudany dla spółek z polskiej giełdy. Po odbiciu, jakie miało miejsce w drugiej połowie grudnia, indeks WIGnotował spadki już od pierwszych sesji w 2016. Natomiast na rynku polskiego długu pierwszy miesiąc nowego roku przyniósł niewielkie wzrosty rentowności dziesięcioletniej obligacji skarbowej.

W styczniu przeceniały się nie tylko nasze krajowe spółki. Negatywny sentyment dotknął także największe parkiety na świecie, a wszystko to na tle mocno zniżkujących cen ropy naftowej. Nie był to zatem udany miesiąc dla rynków finansowych. Dodatkowo polski złoty ucierpiał pod wpływem nieoczekiwanej decyzji o obniżeniu ratingu Polski przez agencję Standard & Poor’s, podyktowanej głównie czynnikami politycznymi.

„Podtrzymujemy nasze stanowisko z początku roku, że perspektywy na najbliższy okres dla polskich akcji mogą nie być zbyt optymistyczne, zwłaszcza w pierwszej połowie 2016, z uwagi na utrzymujące się ryzyko polityczne, a także brak widoków na wysokie tempo wzrostu gospodarczego. W nasz scenariusz dobrze wpisała się najnowsza publikacja indeksu PMI dla polskiego przemysłu, która okazała się sporo gorsza od oczekiwań rynkowych. Podtrzymujemy również opinię o możliwej obniżce stóp procentowych przez RPP. Ostatnia fala przeceny złotego spowodowana obniżeniem ratingu przez agencję Standard & Poor’s wydaje się wygasać. Gdyby polska waluta w kolejnych tygodniach dalej zyskiwała na wartości, może to skłonić Radę Polityki Pieniężnej do podjęcia decyzji o cięciu stóp procentowych. Na ten moment rynek skupia uwagę na rozpoczętym niedawno sezonie wyników za czwarty kwartał 2015. Z kolei z danych zagranicznych istotne na pewno będąinformacje napływające z Chin oraz dane o bezrobociu w USA, które mogą podpowiedzieć jak ukształtuje się w najbliższym czasie polityka monetarna Rezerwy Federalnej.” – komentuje Kamil Krukowski, DoradcaInwestycyjny, Analityk z Copernicus Capital TFI S.A.

Na rynku polskiego długu na zamknięciu notowań w dniu 29 stycznia 2016 roku rentowność polskiej dziesięciolatki wynosiła 3,153%, czyli była wyższa o niewiele ponad 0,2% od poziomów zamknięcia w ostatnim dniu sesyjnym ubiegłego roku. Do rozstrzygnięcia w najbliższych tygodniach pozostaje niewątpliwie kilka kwestii, które będą miały bezpośrednie przełożenie na zachowanie się polskiego długu w pierwszej połowie bieżącego roku. Obecnie mają miejsce zmiany w składzie Rady Polityki Pieniężnej.  W połowie roku powołany zostanie Prezes Narodowego Banku Polskiego. Cały czas również trwają poszukiwania źródeł wpływów do budżetu, które pozwolą na realizację części obietnic wyborczych.

Ostateczny kształt powinny przybrać sztandarowe projekty rządzącej samodzielnie partii Prawo i Sprawiedliwość oraz wybranego w ubiegłym roku Prezydenta RP, Andrzeja Dudy. Finał tych wszystkich wydarzeń zostanie wreszcie z pewnością oceniony przez agencje ratingowe, co dla wielu uczestników polskiego rynku długu będzie wyznacznikiem tego, czy warto inwestować w polskie papiery dłużne.

„Cały czas również pozostajemy w środowisku deflacyjnym, przy utrzymujących się na bardzo niskich poziomach cenach surowców na światowych rynkach. W ostatnim miesiącu rozszerzyliśmy się również  wyraźnie w spreadzie w stosunku do dziesięcioletniej obligacji niemieckiej, co z pewnością może przemawiać za szansą na wzrost cen polskich obligacji skarbowych. Biorąc jednak pod uwagę dość dużo nierozstrzygniętych jeszcze kwestii, które niewątpliwie będą miały przełożenie na zachowanie się polskiego rynku długu w najbliższym czasie, uważnie obserwujemy wszystkie bieżące wydarzenia, pozostając umiarkowanymi optymistami w kwestii jego zachowania się w niedalekiej przyszłości.” – komentuje Krzysztof Orliński, Doradca Inwestycyjny, Analityk z Copernicus Capital TFI S.A.

Jeżeli chodzi o fundusze z „parasola” Copernicus FIO to Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus z wynikiem 0,13%* za ostatni miesiąc plasuje się w połowie zestawienia funduszy dłużnych PLN papierów uniwersalnych. Subfundusze akcyjne utrzymują dobre, wysokie pozycje w dłużej perspektywie.*

* Stopy zwrotu liczone w okresach: 31/12/2015 – 29/01/2016; perspektywa 36M

Copernicus Capital TFI S.A.

Notowania WIG

Reklamy