Biznes

Podsumowanie wyników Copernicus FIO

Subfundusze akcyjne Copernicus FIO plasują się w pierwszej czwórcefunduszy w swojej grupie porównawczej na przestrzeni ostatnich 1, 3, 6, 12 i 36 miesięcy.

Spadki na giełdzie, jakie miały miejsce w ubiegłym miesiącu, odbiły się na wynikach funduszy akcyjnych. Mimo zawirowań na GPW, Subfundusze Akcyjne Copernicus FIO zanotowały tylko nieznacznespadki, co świadczy o właściwych decyzjach inwestycyjnych Zarządzającego.

Copernicus Spółek Wzrostowych w czerwcu zajął 3. miejsce na podium. Na przestrzeni ostatnich 6 i 12 miesięcy uplasował się na pozycji wicelidera zestawienia, a w 36 miesięcy wypracował 24,75%*, co daje mu pozycję lidera, na której utrzymuje się już od dłuższego czasu.
Natomiast Copernicus Akcji zajął w czerwcu 4. miejsce w swojej grupie porównawczej z wynikiem -0,11%*, przy średniej w grupie -2,67%*. Za wyniki z ostatnich 3, 6, 12 miesięcy zajmuje 3. miejsce, a w perspektywie 36M osiągnął pozycję wicelidera zestawienia, z wynikiem 23,54%*.

„Decyzja Wielkiej Brytanii o zamiarze wyjścia z Unii Europejskiej znalazła swoje odzwierciedlenie w znacznej przecenie na rynkach akcji. Dzień po referendum indeks WIG otworzył się 8% poniżej zamknięcia z dnia poprzedniego, a niemiecki DAX  10% niżej. Inwestorzy ewidentnie starali się kupić przecenione walory, co spowodowało, że indeksy wzrastały z niskich poziomów. Na uwagę zasługuje rynek amerykański – indeks S&P500 właściwie powrócił już do poziomów sprzed brytyjskiego referendum. Ogólnie w czerwcu polski rynek akcji kontynuował trend z poprzedniego miesiąca. Indeks WIG zniżkował około 2,4%, a WIG20 3,2%. Dużo słabiej w czerwcu wypadła giełda niemiecka – indeks DAX spadł o 5,7%. Obecnie znacznym ryzykiem dla polskiego rynku akcji są dalsze losy OFE, a także ustawa o kredytach hipotecznych w CHF. Jeśli chodzi o „ustawę frankową”, to widać, że rząd nie ma na razie dobrego pomysłu jak rozwiązać tę kwestię, dlatego naszym zdaniem problem będzie wciąż rozciągany w czasie.”  – komentuje Kamil Krukowski, Doradca Inwestycyjny, Analityk.

Natomiast Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus wypracował bardzo dobry wynik na przestrzeni ostatnich 3M na poziomie 1,38%*, przy średniej w grupie referencyjnej 0,51%*, co daje mu 3. pozycję w zestawieniu. A w ciągu 12M osiągnął rezultat 5,22%*, co daje mu 4. lokatę.

„Niepewność związana z brytyjskim referendum została już rozwiana – większość głosowała za wyjściem z Unii Europejskiej. Wynik tego głosowania okazał się zaskakujący, szczególnie dla elit rządzących w Europie. To zupełnie nowa sytuacja, której skutki gospodarcze są trudne do oszacowania. Na razie nie wiadomo jeszcze na jakich zasadach będzie przebiegało wychodzenie Wielkiej Brytanii z Unii oraz ile czasu potrwa. Lokalne minimum na 10-letnich obligacjach Skarbu Państwa zanotowaliśmy jeszcze przed dniem referendum. Rentowności osiągały wówczas obszar 3,30%.

Obecnie jesteśmy na poziomie wyraźnie poniżej 3%, co oznacza, że polskie obligacje skarbowe istotnie zyskały na wartości. Kurs złotego pokazał słabość bezpośrednio po ogłoszeniu wyniku referendum, jednak w kolejnych dniach polska waluta odrabiała straty. Obecnie sytuacja polityczna związana z decyzją Brytyjczyków sugeruje raczej luźną politykę monetarną banków centralnych na świecie. Nie spodziewamy się jednak, aby na najbliższym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej dokonano jakichkolwiek zmian w poziomie stópprocentowych.”  – podsumowuje Kamil Krukowski.

Copernicus Capital TFI S.A.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com