Reklamy
Biznes

Polnord wyemitował obligacje niezabezpieczone

27 lipca 2016 r. Polnord S.A. wyemitował w ramach emisji prywatnejobligacje niezabezpieczone serii O, na kwotę 20 mln zł, które zostały w całości objęte przez 2 instytucje finansowe oraz podjął decyzję o emisji obligacji serii MB2 do kwoty 20 mln zł.

Dzisiejsza emisja dotyczy obligacji 3-letnich o  wartości 20 mln zł, gdzieoprocentowanie  oparto o trzymiesięczny WIBOR. Część pozyskanychśrodków zostanie przeznaczona na realizację nowych inwestycji Polnordu oraz refinansowanie zadłużenia. Natomiast planowana emisjaserii  MB2 obejmuje obligacje 2-letnie do kwoty 20 mln zł, których oprocentowanie ustalone zostało w oparciu o sześciomiesięczną stawkę WIBOR.

– Rosnąca sprzedaż mieszkań oraz wdrażana konsekwentnie przez Zarząd strategia odzwierciedlają zaufanie, jakim darzą Polnord klienci.  Obserwujemy z ich strony duże zainteresowanie, które motywuje nas do rozszerzania oferty o kolejne inwestycje. Najbliższe plany Polnordu na II półrocze 2016 r. obejmą w pierwszej kolejności inwestycje w rejonie Trójmiasta. Część środków pozyskanych w wyniku emisji obligacji posłuży sfinansowaniu tych planów inwestycyjnych – mówi Dariusz Krawczyk, Prezes Zarządu Polnord S.A. – Równie istotna co uznanie klientów jest dla nas wiarygodność na rynku kapitałowym, a możliwość sfinalizowania emisji niezabezpieczonych obligacji potwierdza, że instytucje finansowe postrzegają Grupę Polnord jako solidnego partnera, odznaczającego się doświadczeniem i stabilnością finansową – dodaje.

Według danych ważonych udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy, w I półroczu 2016 r. Polnord sprzedał 536 lokali w porównaniu do 523 rok wcześniej. W tym okresie deweloper wprowadził do sprzedaży nowy projekt Chabrowe Wzgórze w Kowalach koło Gdańska oraz kolejne etapy osiedla Neptun w Ząbkach i Tęczowy Las w Olsztynie. Grupa przygotowuje do uruchomienia kolejne inwestycje, głównie w Trójmieście oraz Warszawie.

Polnord SA

Reklamy