Reklamy
Biznes

Polska jako centrum outsourcingu IT a brak wystarczającej liczby programistów w kraju

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce dynamicznie się rozwija, co potwierdzają liczne rankingi i zestawienia, plasujące Polskę w czołówce najlepszych lokalizacji dla rozwoju centrów usług biznesowych. Jednak nasz kraj jak i cała Europa wciąż boryka się z deficytem specjalistów w zakresie IT. Dlaczego?

Polska coraz wyraźniej zaczyna wyróżniać się na mapie Europy w zakresie rozwoju nowoczesnych usług biznesowych. Według raportu Top 100 Outsourcing Destinations 2015, miasto Kraków uplasowało się na 9. miejscu światowego outsourcingu, wyżej w zestawieniu znalazło się tylko sześć indyjskich miast i dwa filipińskie miasta. Dwa pozostałe polskie miasta, które zostały uwzględnione w tym zestawieniu to Warszawa (30. miejsce) oraz Wrocław (62. miejsce).

Według raportu: „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce” firmy ABSL, w 2015 roku, w Polsce funkcjonowało ponad 532 centra usług z kapitałem zagranicznym, należących do 356 inwestorów. Tylko w ciągu dwóch ostatnich lat w sektorze centrów usług biznesowych, nastąpił wzrost zatrudnienia o 36 proc.

Prognozuje się, że do 2020 roku zatrudnienie w tym sektorze wzrośnie do 250 tys. osób. Co to powinno oznaczać dla Polski i poszczególnych sektorów gospodarki? Przede wszystkim wzrost aktywności i nakładów na działalność badawczo-rozwojową oraz większą liczbę specjalistów w zakresie IT na rynku pracy.

Polska Indiami Europy

Dokonując pewnej kategoryzacji możemy wskazać na cztery typy centów w Polsce. Po pierwsze, centra Shared Services Centers (SSC) świadczące usługi np. z zakresu finansów dla całej korporacji w danym regionie. Kolejnym typem są centra Business Process Outsourcing (BPO), których działanie polega na tym, że jedna wyspecjalizowana firma prowadzi działy dla kilku korporacji. Trzeci rodzaj to centra ITO zajmujące się obsługą IT. Z kolei czwarty rodzaj związany jest z działalnością badawczo-rozwojową (B+R). Polską domeną jest świadczenie usług finansowych i tych z zakresu IT. I właśnie w obsłudze procesów informatycznych zdeklasowaliśmy już dotychczasowych liderów outsourcingu, czyli Indie.

– Polska jest atrakcyjniejszym rynkiem niż Indie. Wysoka jakość pracy naszych inżynierów i specjalistów w zakresie IT doceniana jest na całym świecie. Ponadto, z geograficznego i biznesowego punktu widzenia, nasz kraj jest atrakcyjnym miejscem do inwestycji ze względu na bliską odległość i połączenia z głównymi miastami Europy. Dodatkowym atutem jest fakt dobrze wykwalifikowanych specjalistów oraz ich otwartość i odwaga do tworzenia nowych rozwiązań czy produktów. – mówi prof. Konrad Świrski, Prezes Transition Technologies, polskiej firmy informatycznej, której jednym z obszarów działalności jest outsourcing specjalistów w zakresie usług IT.

Rozwój sektora nowoczesnych usług

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce staje się coraz istotniejszym obszarem dla krajowej gospodarki. Według raportu ABSL , w dziesięciu największych ośrodkach usług biznesowych (Kraków, Warszawa, Wrocław, Trójmiasto, Łódź, Aglomeracja Katowicka, Poznań, Bydgoszcz, Szczecin, Lublin) zatrudnionych jest łącznie 95 proc. wszystkich pracowników centrów usług z kapitałem zagranicznym w Polsce. Największym zatrudnieniem charakteryzuje się Kraków, w którym zagraniczne centra usług zatrudniają 35,7 tys. osób, co stanowi 24 proc. ogółu pracowników w tym sektorze w Polsce. Warto również dodać, że na polskiej mapie usług biznesowych coraz bardziej zauważalne stają się niektóre z pozostałych, mniejszych miast. Znaczne wzrosty zatrudnienia w centrach usług z kapitałem zagranicznym w ostatnich dwóch latach zanotowały m.in. Opole, Rzeszów, Toruń, Piła i Olsztyn, co jest pozytywną przesłaną, ponieważ wpływa to na wzrost zatrudnienia w tych regionach oraz przyczynia się do ograniczenia wyludniania się miast.

Nowoczesne usługi biznesowe, a w tym outsourcing IT jako szansa dla młodzieży

W Polsce wciąż największą trudnością jest drenaż wiedzy. Najzdolniejsi absolwenci, studenci, inżynierowie wyjeżdżają za granicę. Niemniej jednak dynamicznie rozwijające się centra usług dla biznesu (w szczególności sektor IT) potrzebują wykwalifikowanych specjalistów na miejscu. Według danych, w Polsce brakuje ok. 50 tys. wykwalifikowanych specjalistów. Z kolei według raportu Komisji Europejskiej „E-skills for job in Europe” na europejskim rynku pracy brakuje aż 500 tys. specjalistów w branży IT. Co więcej, według danych GUS liczba studentów kierunków informatycznych w roku akademickim 2013/14 wyniosła 70,6 tys. z kolei w tym samym roku akademickim liczba absolwentów kierunków informatycznych wyniosła 13,7 tys. W obliczu ogromnego zapotrzebowania rynku pracy na specjalistów w zakresie IT należy podjąć działania, które przyczynią się do poprawy tej sytuacji. Jednym z rozwiązań są działania skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych. Jednym z nich jest program edukacyjny: „Zaprogramuj swoją przyszłość”, który jest już realizowany w Koszalinie, a w przyszłości będzie wdrażany także w innych miastach Polski. – Celem programu jest uświadomienie młodzieży jak ważną kompetencją jest umiejętność programowania na dzisiejszym rynku pracy, a tym samym zachęcenie ich do studiowania kierunków stricte informatycznych – mówi Urszula Kwiatkowska, z firmy Transition Technologies.

Transition Technologies S.A.:

Reklamy