Biznes

Portfel zamówień wyższy niż w rekordowym 2015

Wrocławski Geotrans rośnie w siłę. Już teraz wartość portfela zamówień na 2016 r. jest wyższy niż sprzedaż firmy w całym ubiegłym roku. Pod koniec stycznia spółka podpisała kolejną dużą umowę na wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalnią Ścieków Katowickich Wodociągów.

Wartość kontraktu opiewa na blisko 1 mln zł, a czas jego realizacji upływa z końcem 2016 roku. Zarząd spółki szacuje, że rok 2016  będzie dla Geotransu rekordowy.

– Portfel zamówień już teraz wygląda imponująco, dlatego jestem spokojny o 2016 r. Z mojej perspektywy akcje spółki są obecnie niedoszacowane, dlatego zdecydowałem się na ich zakup. Nie wykluczam dalszego skupu jeśli notowania nie wrócą do poziomu z ubiegłego roku- zapowiada Przemysław Weremczuk, prezes Geotransu. Portfel zamówień Geotransu na 2016 rok jest już przychodowo większy niż sprzedaż w całym 2015 roku, który był rekordowym rokiem w dotychczasowej działalności spółki.

– Znaczących wpływów oczekujemy z kontraktów podpisanych w ostatnich miesiącach minionego roku. Do najważniejszych z nich należy m.in. umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Cieszynie na odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego z tamtejszej oczyszczalni. Zawarty na 24 miesiące kontrakt szacowany jest na 1,6 mln zł netto – informuje Przemysław Weremczuk, prezes Georansu.

– W grudniu podpisaliśmy umowę z Polskim Koncernem Naftowym, której przedmiotem jest transport i zagospodarowanie stałych odpadów z wapnionych metod odsiarczania gazów odlotowych. Przedsięwzięcie będzie realizowane do 2018 roku, a jego całkowita maksymalna wartość kształtuje się już na poziomie 5 mln zł netto – dodaje Weremczuk. W ostatnim czasie Geotrans podpisał także umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Kiełczowie na odbiór i zagospodarowania osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Mirkowie. W ciągu dwóch lat wrocławska spółka zarobi na kontrakcie ponad 0,6 mln zł.  Na tym nie koniec zleceń, które Geotrans zrealizuje w 2016 – warto wymienić umowę z Miejskim Zakładem Gospodarki w Nowej Soli na odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Soli, czy umowę na odbiór, transport i zagospodarowanie osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Cieszynie. W styczniu spółka podpisała opiewająca na blisko mln. zł umowę na wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Katowickich Wodociągów. Kontrakt będzie realizowany do końca br.

Umowy zrealizowane przez dolnośląską spółkę w minionym roku przyniosły jej historycznie rekordowe wynikifinansowe. Przy przychodach ze sprzedaży na poziomie blisko 2,5 mln zł (wzrost o 106% r/r), Geotrans wypracował w IV kwartale 2015 r. niemal 0,4 mln zł zysku netto (wzrost o 91% r/r). W całym ubiegłym roku sprzedaż wyniosła prawie 8 mln zł (wzrost o ponad 50% r/r ), a zysk netto przekroczył 1,8 mln zł. To historycznie najlepsze wyniki spółki zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym.

Wpływ na dobre wyniki finansowe spółki miał także utworzony w kwietniu 2015 roku odrębny dział zagospodarowania ubocznych produktów spalania (UPS), który rozwija się w zawrotnym tempie. – W nadchodzących latach spodziewamy się, że wartość kontraktów opartych o UPS-y pokryje ok. 40% wszystkich przychodów ze sprzedaży spółki – informuje Przemysław Weremczuk.

Dodatkowo, we wrześniu ubiegłego roku Geotrans uruchomiony odrębny dział zagospodarowania odpadów i surowców przemysłowych. Jego celem jest kompleksowa obsługa w zakresie gospodarki odpadowej m.in.: fabryk zakładów produkcyjnych, centrów handlowych oraz innych wytwórców odpadów.

Dobrym prognostykiem na wzrost skali biznesu dla Geotransu jest zmiana przepisów unijnych (od stycznia 2016 roku) w sprawie procedur składowania odpadów na składowiskach. Przypomnijmy, że nowe regulacje pod groźbą kar wymuszają na spółkach wodno-ściekowych nowy sposób odpowiedniego zagospodarowania lub utylizacji. – Odpady pomimo swojej uciążliwości mogą być cennym surowcem wykorzystywanym np. w rolnictwie jako nawóz czy w energetyce jako źródło energii. Aby uzyskać korzyści z ich ponownego wykorzystania, osady ściekowe trzeba poddać odpowiedniej obróbce – specjalnym procesom biologicznym, fizycznym i chemicznym w celu doprowadzenia ich do postaci bezpieczniej dla ludzi oraz środowiska – tłumaczy Weremczuk. – Do tego potrzebne jest profesjonalne zaplecze, technologia i doświadczenie, którym dysponujemy. Jesteśmy przygotowani na wzrost popytu na nasze usługi  – podkreśla prezes.

Geotrans

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com