Reklamy
Biznes

Prezentacja klastra: wielkopolski klaster dla e-commerce

Poznański klaster od 2011 roku skupia przedsiębiorstwa oferujące produkty i usługi firmom działającym w branży e-handlu. Konsorcjum tworzy obecnie 14 podmiotów działających w powiązanych ze sobą lub uzupełniających się dziedzinach.

– Podmioty zapraszane do klastra powinny przede wszystkim działać bądź mieć w planach działanie na rynku e-commerce – wyjaśnia Arkadiusz Piechocki, koordynator klastra. – Do naszych zadań należy wytworzenie powiązanego łańcucha wartości, a to oznacza, że członkowie klastra muszą brać aktywny udział w jego tworzeniu. Stąd szukamy ekspansywnych, ambitnych podmiotów, które są gotowe współpracować z innymi (czasami nawet konkurencyjnymi) w taki sposób, aby na nowych rynkach zyskać przewagę nad graczami, którzy nie są członkami powiązania.

Dzięki spójnej strategii w „e-commerce connections” udało się zbudować sieć partnerów wspierających się wzajemnie na gruncie biznesowym. Do pierwszej grupy uczestników należą przedsiębiorstwa zajmujące się e-sprzedażą lub oprogramowaniem. Zalicza się do niej internetowy sklep modelarski Nitrotek oraz firmy dostarczające rozwiązania informatyczne dla e-handlu. Iai S.A. jest liderem na rynku platform sprzedażowych, Traffic Trends optymalizuje pozycjonowanie sklepów internetowych, Cogision Sp. z o.o. bada i poprawia ich użyteczność, naszedane.pl zajmują się obsługą zbierania danych, a Internetowykantor.pl pośredniczy w obsłudze płatności.

Drugą grupę stanowią podmioty, których produkty i usługi wspomagają funkcjonowanie biznesu elektronicznego poza siecią (Apack oferujący magazynowanie i pakowanie towarów czy Europaczka zajmująca się spedycją) lub umożliwiają obniżenie kosztów obsługi e-sklepu poprzez outsourcing niektórych usług (Holicon oferujący telefoniczny marketing, sprzedaż i obsługę klienta). Ale członkiem klastra jest również Uniwersytet ekonomiczny w Poznaniu, który wnosi do konsorcjum znajomość branży i aktualnych tendencji rynkowych oraz inicjuje wymianę wiedzy między firmami. Działania te wspiera instytucja otoczenia biznesu Biznes i Nauka, animująca transfer wyników pomiędzy środowiskami akademickimi i przedsiębiorstwami.

– Ważnym narzędziem wspierającym budowanie sieci są spotkania partnerów klastra. Przedstawiciele firm mogą się na nich zapoznać z tendencjami rozwojowymi branży e-commerce, jednocześnie wymieniając się doświadczeniami dotyczącymi ograniczeń ze strony rynku polskiego i zagranicznego – wyjaśnia Arkadiusz Piechocki. Klaster podjął współpracę z Polsko-Norweską Izbą Gospodarczą. Wymiana informacji w ramach tej współpracy dotyczy ewentualnej ekspansji członków powiązania na rynki zagraniczne, najpierw norweski, później również niemiecki.

Plany na najbliższą przyszłość? – Próbujemy pozyskać dofinansowanie unijne. Chcemy je przeznaczyć na utworzenie pod Poznaniem centrum logistyczno-magazynowego wraz z zapleczem informatycznym. Będzie dostępne dla wszystkich członków – zapewnia Piechocki, i dodaje: – chciałbym w tym momencie serdecznie zaprosić do naszego klastra wszystkich chętnych z województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego.

Zapraszamy na stronę www.speedupiqbator.com/klaster lub bezpośrednio do kontaktu info@speedupiqbator.com.

Reklamy