Reklamy
Biznes

Prime Minerals przydzielił 200.000 akcji serii G w ofercie prywatnej

Zarząd Prime Minerals – notowanej na NewConnect spółki zajmującej się wydobyciem i przetwarzaniem surowców mineralnych – dokonał przydziału 200.000 akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna akcji serii G wyniosła 30 zł. Łącznie pozyskano 6 mln złotych, które zostaną przeznaczone na prace budowlane związane z uruchomieniem kopalni odkrywkowej niklu na wyspie Sulawesi w Indonezji.

„Pozyskane w ramach oferty prywatnej środki wesprą proces budowy kopalni rudy niklu wraz z niezbędną infrastrukturą na indonezyjskiej wyspie Sulawesi. W ten sposób mamy zabezpieczony kapitał niezbędny do jak najszybszego uruchomienia wydobycia i rozpoczęcia produkcji w naszym zakładzie górniczym. Na początku bieżącego roku uzyskaliśmy ważną do 2036 roku koncesję na wydobycie rudy niklu, która obejmuje sektor o powierzchni niemal 2 tys. ha. Naszym celem jest wydobycie na poziomie 100 tys. ton rudy miesięcznie już od 2017 roku” – mówi Marcin Kozak, prezes zarządu Prime Minerals.

W lutym 2016 roku spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie prac wydobywczych w kopalni rudy niklu na indonezyjskiej wyspie Sulawesi. Uruchomienie wydobycia planowane jest jeszcze w 2016 roku. Surowiec będzie sprzedawany lokalnym podmiotom zajmującym się jego przetwarzaniem. Pozwolenie dotyczy wydobywania rudy niklu. Decyzja obejmuje obszar o powierzchni 1.867,7 ha, pozwolenie zostało wydane na 20 lat, licząc od daty 16 stycznia 2016, tj. do 16 stycznia 2036 z następującym podziałem:
1. Prace konstrukcyjno – przygotowawcze: 1 rok,
2. Działalność produkcyjna: 19 lat.

Podstawowym zadaniem operacyjnym spółki jest budowa kopalni wraz z niezbędną infrastrukturą, na którą składają się – odkrywka, drogi, system odwodnienia, magazynowania paliw oraz obóz główny z częściami socjalno-biurowymi i zapleczem mechanicznym. Projekt obejmuje również budowę portu z nadbrzeżem – prace konstrukcyjne przewidziano na drugą połowę 2016 roku.

Prime Minerals zakłada dalsze rozwijanie wydobycia na indonezyjskiej wyspie Sulawesi lub poszukiwanie kolejnych perspektywicznych zasobów. Spółka nie wyklucza również inwestycji w aktywa przetwórcze rudy niklu. Swoją strategię spółka zamierza realizować przez:

wyszukiwanie atrakcyjnych koncesji na eksplorację złóż,
wykonywanie kompleksowych badań zasobów tych koncesji oraz opracowywanie studium wykonalności,
akwizycje podmiotów dysponujących wartościowymi koncesjami,
prowadzenie projektów wydobywczych wskazujących na największy potencjał,
budowę zakładów przetwarzania surowców mineralnych.

Prime Minerals SA

Reklamy