Reklamy
Biznes

Prime Minerals z licencją na wydobycie w Indonezji

Prime Minerals – notowana na NewConnect spółka zajmująca się wydobyciem i przetwarzaniem surowców mineralnych – uzyskała zezwolenie na prowadzenie prac wydobywczych w kopalni rudy niklu na indonezyjskiej wyspie Sulawesi. Uruchomienie wydobycia planowane jest jeszcze w 2016 roku. Surowiec będzie sprzedawany lokalnym podmiotom zajmującym się jego przetwarzaniem.

Pozwolenie dotyczy wydobywania rudy niklu. Decyzja obejmuje obszar o powierzchni 1.867,7 ha, pozwolenie zostało wydane na 20 lat, licząc od daty 16 stycznia 2016, tj. do 16 stycznia 2036 z następującym podziałem:
1. Prace konstrukcyjno – przygotowawcze: 1 rok,
2. Działalność produkcyjna: 19 lat.

Podstawowym zadaniem operacyjnym spółki jest budowa kopalni wraz z niezbędną infrastrukturą, na którą składają się – odkrywka, drogi, system odwodnienia, magazynowania paliw oraz obóz główny z częściami socjalno-biurowymi i zapleczem mechanicznym. Projekt obejmuje również budowę portu z nadbrzeżem – prace konstrukcyjne przewidziano na I połowę 2016 roku.

„Zmierzone zasoby obszaru objętego koncesją – o powierzchni niemal 2 tys. ha –wynoszą ponad 100 mln ton rudy niklu, w tym wysokiej jakości surowiec o zawartości metalu powyżej 1,6%. Na obszarze koncesji znajdują się także inne minerały, których wydobycie może być opłacalne. Zakończyliśmy właśnie najbardziej wymagający etap naszej inwestycji związany z pozyskaniem najważniejszych pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym koncesji na wydobycie ważnej do 2036 roku. Za sprawą właściwie dobranych partnerów lokalnych udało się przeprowadzić tę fazę zgodnie z założonym wcześniej harmonogramem. Naszym obecnym celem jest jak najszybsze doprowadzenie do rozpoczęcia produkcji w 2016 roku i następnie rozwijanie projekt na coraz większa skalę. Wierzymy, że już od 2017 roku jesteśmy w stanie posykiwać nawet 100 tys. ton rudy miesięcznie. To sprawia, że nasza kopalnia – zaraz po uruchomieniu – zacznie być rentowna” – mówi Marcin Kozak, prezeszarządu Prime Minerals.

Prime Minerals zakłada dalsze rozwijanie wydobycia na indonezyjskiej wyspie Sulawesi lub poszukiwanie kolejnych perspektywicznych zasobów. Spółka nie wyklucza również inwestycji w aktywa przetwórcze rudy niklu. Swoją strategię spółka zamierza realizować przez:
wyszukiwanie atrakcyjnych koncesji na eksplorację złóż,
wykonywanie kompleksowych badań zasobów tych koncesji oraz opracowywanie studium wykonalności,
akwizycje podmiotów dysponujących wartościowymi koncesjami,
prowadzenie projektów wydobywczych wskazujących na największy potencjał,
budowę zakładów przetwarzania surowców mineralnych.

Prime Minerals SA

Reklamy