Reklamy
Biznes

Przychody Trans Polonii w I półroczu 2016 roku wzrosły o ponad 160 proc.

Trans Polonia S.A., czołowy operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, osiągnął w czerwcu 17,8 mln zł przychodów zesprzedaży.

Oznacza to roczną dynamikę rzędu 221 proc., wynikającą przede wszystkim z akwizycji paliwowej Spółki Orlen Transport oraz w mniejszym stopniu – z dobrej koniunktury na rynku transportu płynnej chemii w relacjach międzynarodowych.

Wejście na rynek przewozu paliw dla Grupy Trans Polonia wiąże się z istotnym wzrostem skali prowadzonegobiznesu. Narastająco przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosły 73,4 mln zł i były wyższe o 163 proc. w relacji do analogicznego okresu sprzed roku (27,9 mln zł) – mimo nieujęcia rezultatów nowego nabytego podmiotu z pierwszych dwóch miesięcy roku (konsolidacja rozpoczęła się 1 marca). Od momentu rozpoczęcia konsolidacji, sprzedaż Grupy notuje silne wzrosty r/r, ale co ważne przychody rosną także w ujęciu miesięcznym
– w ok. 6-7 proc. tempie.

– Mamy za sobą kolejny udany miesiąc. Staramy się jak najlepiej wykorzystać nowe drogi rozwoju i wzrost skalidziałalności, co widzimy w wysokości czerwcowych przychodów ze sprzedaży. Największy udział we wzroście ma segment paliwowy, co jest naturalne po dokonanej akwizycji, ale również organicznie rozwijają się naszeusługi przewozów produktów chemicznych, spożywczych i asfaltów – powiedział Dariusz Cegielski, PrezesZarządu Trans Polonia S.A.

Szeroki zakres oferty w ramach transportu płynnych towarów wraz z solidnym parkiem logistycznym i doświadczeniem w wieloletniej perspektywie tworzy przez Grupą Trans Polonia szansę na osiągnięcie istotnejpozycji na europejskim rynku transportu cysternowego, szczególnie na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.

Trans Polonia

Reklamy