Reklamy
Biznes

Przychody i zyski BRIJU wzrosły o ponad 30 proc.

W I półroczu 2016 r. notowana na głównym rynku GPW spółka jubilerska zanotowała bardzo wysoki wzrost wyników na wszystkich poziomach operacyjnych. Skonsolidowane przychody Grupy wzrosły o 32,3% r/r i wyniosły 351 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 25,7 mln zł, co oznacza 31,4%wzrost w ujęciu r/r. Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 13,1 mln zł, czyli o 35,5% większy niż w I półroczu 2015 r.
Na bardzo dobre wyniki Grupy składają się zarówno mocne wzrosty w segmencie wyrobów jubilerskich, jak i w handlu i obróbce surowców metali szlachetnych. W I półroczu Grupa zanotowała wzrost sprzedaży wyrobów jubilerskich o 81,9% oraz wzrost zysku brutto ze sprzedaży o 118,9%. W samym II kwartale BRIJU osiągnęło 10,2 mln zł przychodów ze sprzedaży wyrobów jubilerskich, co jest wynikiem porównywalnym do sprzedaży osiągniętej w najlepszym dla branży okresie czwartego kwartału w ubiegłym roku.

„Dynamiczny wzrost przychodów i marży brutto w segmencie wyrobów jubilerskich to efekt szybkiego rozwoju własnej sieci sprzedaży oraz umocnienia się marki BRIJU. W I półroczu br. otworzyliśmy 5 nowych lokalizacji, a najwięcej nowych otwarć planujemy na IV kwartał. Dzięki rozwojowi sieci oraz działaniom optymalizacyjnym segment ten jest już rentowny na poziomie operacyjnym.” – mówi Przemysław Piotrowski, Prezes Zarządu BRIJU S.A.

BRIJU konsekwentnie poprawia wyniki również w segmencie surowcowym. W I półroczu spółka osiągnęła 333,4 mln zł przychodów, co przełożyło się na 17,2 mln zł zysku brutto ze sprzedaży i oznacza wzrost odpowiednio o 30,5% r/r i 9,8% r/r. Grupa w tym segmencie wypracowała 14,5 mln zł zysku operacyjnego. Marża brutto wyniosła 5,2% wobec 6,1% przed rokiem, co jest związane z różnym udziałem w przychodach poszczególnych metali. Marża operacyjna  jest stabilna i wyniosła 4,3% wobec 4,2% w ubiegłym roku.

„Rosnące obroty na handlu złotem pomogły nam osiągnąć wyższe przychody w segmencie surowców. Handel i obróbka złota generują niższą marżę handlową niż srebro, jednak równocześnie nasze koszty związane z przetwarzaniem i dostawami surowca są niższe, dzięki czemu rentowność operacyjna w tym segmencie jest stabilna.” – tłumaczy Przemysław Piotrowski.

Model współpracy z dostawcami i odbiorcami metali szlachetnych, który eliminuje ryzyko zmiany cen metali ikursów walutowych pozwala traktować segment surowców jako stabilne zaplecze finansowe dla rozwoju sieci własnych salonów jubilerskich. Efektywność działalności w tym segmencie i stabilne przepływy pieniężne z niego wynikające pozwalają na koncentracje planów rozwojowych na bardziej rentownej działalności – sprzedaży detalicznej wyrobów jubilerskich.

„Do końca roku planujemy jeszcze otwarcie przynajmniej 7 sklepów BRIJU. Jednocześnie poszerzamy ofertębiżuterii klasycznej i modowej, dzięki czemu będziemy mogli lepiej odpowiadać na potrzeby naszych Klientów. W IV kwartale planujemy intensyfikację działań marketingowych, aby efektywnie wykorzystać okres przedświątecznych zakupów.” – dodaje Przemysław Piotrowski.

Na koniec I półrocza własna sieć sprzedaży BRIJU liczyła 35 salonów, wobec 18 salonów na koniec I półrocza 2015 r. i 30 na koniec 2015 r. W II połowie br. zostaną otwarte nowe sklepy m.in. w Mielcu, Sieradzu, Tomaszowie Mazowieckim i Szczecinie.

O BRIJU S.A.:

Notowana na głównym rynku GPW jubilerska spółka zajmuje się projektowaniem, produkcją, dystrybucją oraz sprzedażą detaliczną wysokiej jakości wyrobów jubilerskich. Drugim segmentem działalności BRIJU jest handel hurtowy i obróbka kruszców metali szlachetnych – głównie złota i srebra. Działalność jubilerska jest kontynuacją blisko 100-letniej tradycji jubilerskiej rodziny Piotrowskich. Od 2011 r. produkcja odbywa się pod marką BRIJU, a od 2013 r. Spółka rozwija własną sieć sprzedaży, która obecnie liczy 35 salonów pod marką BRIJU. Asortyment Spółki obejmuje klasyczne i nowoczesne kolekcje biżuterii. BRIJU, we współpracy ze znanymi projektantami, tworzy również oryginalne kolekcje modowe.Jako jedna z nielicznych spółek jubilerskich na polskim rynku BRIJU posiada własny zakład produkcyjny z nowatorskim systemem produkcji, wykorzystującym najlepsze światowetechnologie i sprzęt. Własny zakład umożliwia elastyczne reagowanie na coraz szybciej zmieniające się trendymodowe oraz uzyskanie wyższych marż na sprzedawanych produktach
Mateusz Paradowski
InnerValue Investor Relations
Reklamy