Biznes

PZ Cormay ma zgodę na emisję akcji skierowaną do akcjonariuszy Orphee

Walne zgromadzenie PZ Cormay S.A. przegłosowało emisję do 16,7 mln akcji serii L, które zostaną zaoferowane akcjonariuszom spółki zależnej Orphée. Prospekt będzie gotowy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku.

Emisja związana jest z awizowanymi wcześniej przez Cormay planami przejęcia pełnej kontroli nad jego szwajcarską spółką zależną. To element realizowanego od końca 2015 r. programu strategicznego, który ma pozwolić na uporządkowanie grupy oraz osiągnięcie synergii kosztowych i przywrócenie rentowności całej grupie. Zgodnie z przyjętym parytetem wymiany 1 akcja Orphée ma uprawniać do objęcia 0,80 akcji Cormay.

Prace nad prospektem ruszą niezwłocznie. Mamy nadzieję, że do końca roku zostaną one zakończone i na początku 2017 r. będziemy mogli złożyć go do KNF. Papiery chcielibyśmy zaoferować akcjonariuszom Orhpée w drugim kwartale przyszłego roku – mówi Janusz Płocica, prezes Cormay S.A.

Grupa Orphée to notowana na NewConnect firma biotechnologiczna produkująca i sprzedająca sprzęt diagnostyczny na potrzeby rynku hematologicznego.

PZ Cormay

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com