Biznes

Qumak: 50 mln zł gotówki wypracowane w 2015 roku

Przychody giełdowego integratora technologicznego wyniosły w 4. kwartale 2015 roku 256,6 mln zł, czyli były o ok. 46 proc. wyższe niż w tym samym okresie przed rokiem. Narastająco w ciągu 12 miesięcy spółka wypracowała rekordową sprzedaż na poziomie 780 mln zł.

W tym wypadku wzrost wyniósł 34 proc. r/r. Jednocześnie firmawygenerowała ponad 50 mln zł gotówki w całym roku. Grupa Qumak w 2015 r. roku wypracowała 47 mln zł marży brutto na sprzedaży, niemal 10 mln zł EBIT oraz 8,2 mln zł zysku netto.

Wyniki za ten okres są obciążone rezerwami związanymi ze zmianą podejścia do księgowania kosztów kontraktów długoterminowych oraz kosztów serwisowych. Ich wysokość wyniosła 9 mln zł na poziomie operacyjnym i 7,2 mln zł netto. Po oczyszczeniu, zyski w zakończonym roku są znacznie wyższe – podkreślaMarek Tiahnybok, dyrektor finansowy i p.o. prezesa Qumak. – Dla nas i dla akcjonariuszy ważny jest cash flow netto, który wyniósł 50,1 mln zł – dodaje Marek Tiahnybok.

Dzięki temu Grupa na koniec 2015 r. posiadała na kontach 67 mln zł w gotówce oraz zredukowała zadłużenie odsetkowe do zera. Zaledwie 9 mln zł pozostałego długu zostało udzielone spółce bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. Największą pozycją w strukturze sprzedaży są zaawansowane projekty infrastrukturalne – to niemal 40 proc. przychodów. Wśród nich dominują rozwiązania dla lotnisk.

– Trend ten jest zgodny z realizowaną przez nas strategią. Pracujemy jednocześnie nad wzbogaceniem i dostosowaniem naszej oferty do potrzeb rynkowych. Mamy na uwadze to, że rok 2016 może być wymagającym okresem dla całej branży IT z uwagi na znaczne opóźnienia w rozdysponowaniu środków z perspektywy UE 2014-20.

Obecnie Grupa intensywnie pracuje nad wprowadzeniem na rynek własnych produktów i rozwiązań IT. Jednym z nich jest oferowany już w pierwszych przetargach symulator dla maszynistów.

Grupa Qumak

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com