Reklamy
Biznes

Rank Progress podaje wyniki za 2015 rok

W 2015 r. Rank Progress o niemal 16 proc. zwiększył przychody, wypracował także 14,8 mln zł dodatnich gotówkowych przepływów operacyjnych.

73,8 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2015 roku wobec 63,7 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego wypracował legnicki deweloper. Ten około 16-procentowy wzrost jest głównie efektem sprzedaży nieruchomości gruntowej w Mielcu oraz sprzedaży wygenerowanej przezspółki grupy zajmujące się działalnością handlową i handloworozrywkową. Przychody pochodzące z czynszów najmu wzrosły nieznacznie w ujęciu rocznym z 62,2 mln zł do 63 mln zł.

Zysk na sprzedaży Grupy wyniósł 13,2 mln zł wobec 12,8 mln zł. Na działalności operacyjnej spółka odnotowała wyniki ujemny, co było konsekwencją księgowych przeszacowań w dół wartości niektórych nieruchomości komercyjnych. Wynik na nieruchomościach wyniósł -29,6 mln zł, co spowodowało stratę EBIT w wysokości ok. 18,9 mln zł.

Warto zauważyć jednak, że przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej spółki w 2015 roku wyniosły niemal 15 mln zł in plus, a na koniec grudnia na kontach firmy było 8,14 mln zł gotówki.

Wynik netto ukształtował się na poziomie ujemnym i wyniósł 50,8 mln zł. To z kolei było efektem kosztówfinansowych, które wprawdzie zmniejszyły się znacznie (-21 proc.) w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale wciąż najsilniej ciążą na wynikach Grupy.

–  Naszym celem priorytetowym na obecny rok jest znaczna redukcja zadłużenia, restrukturyzacja operacyjna oraz rozpoczęcie kolejnych procesów inwestycyjnych  – mówi Jan Mroczka, prezes Rank Progress – Aby zrealizować te cele chcemy albo sfinalizować sprzedaż portfolio naszych nieruchomości, albo pozbyć sięaktywów niepracujących, które nie wpisują się w tej chwili w naszą strategię – dodaje Jan Mroczka.

Rank Progress SA

Reklamy