Biznes

Raport CSR inny niż wszystkie

Provident Polska zaprezentował drugi raport społecznej odpowiedzialności. Głównymi tematami analizy są działania firmy na rzecz etyki, odpowiedzialnego pożyczania oraz dialogu z interesariuszami. Kluczową rolę – co nie jest powszechne w raportach CSR – odgrywa również szeroki obraz całego sektora  po wprowadzeniu przepisów regulujących ten rynek.

Raport Providenta to jedyny dokument wśród firm z branży pożyczkowej, który szeroko pokazuje i analizuje wszelkie aktywności związane z odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu. Obejmuje on okres 2014-2015, lata w trakcie których trwały pracezwiązane z regulacją sektora, zwieńczone wprowadzeniem przepisów porządkujących rynek i zwiększających bezpieczeństwo konsumentów. Pomimo dynamicznych zmian w sektorze pożyczkowym niektóre rzeczy pozostają niezmienne. Inicjatywy podejmowane przez Providenta, mają na celu promowanie odpowiedzialnych postaw w branży pożyczkowej z naciskiem na dialog i angażowanie interesariuszy, tworzenie standardów oraz działania edukacyjne skierowane do klientów i całego rynku – podkreśla Patrycja Rogowska – Tomaszycka, Dyrektor ds. Korporacyjnych, Członek Zarządu.

Etyka fundamentem działalności

W globalną strategię Grupy International Personal Finance plc., do której należy Provident Polska, wpisane jest prowadzenie biznesu zgodne z kodeksem etyki IPF. Kodeks ten określa standardy etyczne w stosunku do wszystkich interesariuszy, w tym pracowników, doradców klienta, klientów, inwestorów, lokalnych społeczności, partnerów biznesowych i środowiska naturalnego. Raport społecznej odpowiedzialności Provident Polska szczegółowo przedstawia wszystkie inicjatywy podejmowane w Polsce dotyczące promowania etycznych postaw.

Misją wewnętrzną organizacji jest zarządzanie w sposób etyczny oraz propagowanie odpowiedzialnych postaw wśród pracowników i doradców klienta.

W ramach odpowiedzialności zewnętrznej firma dzieli się wypracowanymi dobrymi praktykami oraz uczestniczy w tworzeniu standardów etycznych w sektorze finansowym.

Najwyższe standardy raportowania

Raport Społecznej Odpowiedzialności Provident Polska 2014 – 2015 został przygotowany zgodnie z wytycznymi do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju GRI G4 we współpracy z firmą Deloitte.  Dane zawarte w Raporcie zostały zweryfikowane przez niezależną firmę audytorską PwC.

– Raport CSR jest dla nas czymś więcej niż standardowym zapisem aktywności. To potwierdzenie przejrzystości w relacjach ze wszystkimi interesariuszami., którzy mają wpływ na sposób prowadzenia naszej działalności biznesowej i strategię społecznej odpowiedzialności biznesu.- mówi Małgorzata Domaszewicz, kierownik ds. CSR

Raport społecznej odpowiedzialności Provident Polska został zgłoszony do konkursu organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod patronatem m. in. Ministerstwa Rozwoju i Federacji Konsumentów nanajlepszy raport społeczny. Internauci mogą głosować na najlepsze raporty zdaniem raport do 16 września. Więcej informacji na temat konkursu, można znaleźć na stronie http://raportyspoleczne.pl.

Podstawowe informacje o Provident Polska S.A.

Provident Polska S.A jest częścią grupy finansowej International Personal Finance. Firma jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także – w ramach notowań równoległych – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W Polsce Provident działa od 1997 roku i jest największą firmą wchodzącą w skład International Personal Finance. Firma oferuje pożyczki 2,6 milionom Klientów w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Meksyku, Rumunii, Litwie i Bułgarii. Provident jest członkiem Pracodawców RP i Konferencji Lewiatan, członkiem Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz członkiem Centrum Wolontariatu. Firma angażuje się w szereg inicjatyw społecznych, m.in. prowadzi program wolontariatu pracowniczego „Tak! Pomagam” oraz ogólnopolski program grantowy „Wokół Nas”.

Provident zdobył wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, między innymi: Perły Polskiej Gospodarki w sektorze finansowym. Jest także jednym z laureatów konkursu Inwestor w Kapitał Ludzki, a także trzykrotnym laureatem procesu certyfikacji Top Employer (2013, 2014, 2015) oraz Najlepsi Pracodawcy Aon Hewitt. Firma jest notowana w prestiżowych rankingach, w tym na liście 500 największych firm „Rzeczpospolitej”. W 2013 roku BiuroZarządzania Projektami Provident Polska (z ang. Project Management Office) zostało uhonorowane przez grono największych autorytetów w zakresie zarządzania projektami w Polsce tytułem „Najbardziej Dojrzałego PMO na rynku polskim w 2013 roku”. W 2015 roku Provident otrzymał od Pulsu Biznesu tytuł Etyczna Firma, a Gazeta Finansowa przyznała firmie nagrodę Finansowa Marka Roku 2015. Firma zajęła również 3. miejsce wśród najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm w kategorii organizacji finansowych w rankingu Dziennika Gazety Prawnej.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com