Reklamy
Biznes

Rekordowy rok Torpolu

W 2015 roku Grupa Kapitałowa Torpol osiągnęła najlepsze wyniki w historii. Spółka wypracowała 1,24 mld zł skonsolidowanychprzychodów ze sprzedaży wobec 0,78 mld zł rok wcześniej (wzrost 60 proc. rdr). Zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł w ubiegłym roku niemal 56 mln zł, natomiast wynik netto 32 mln zł. To odpowiednio 30 i 28 proc. więcej niż w 2014 r. Wartość portfela zamówień Torpolu na koniec 2015 roku wynosi ponad 0,6 mld zł.

– Rekordowe wyniki za 2015 r. Grupy Kapitałowej Torpol to efekt konsekwentnie realizowanej strategii oraz wyjątkowego okresu w sektorze, w którym działamy. Torpol jest wykonawcą dwóch największych projektów w infrastrukturze kolejowej w Polsce, co potwierdza naszą wiodącą pozycję rynkową. Skala planowanych nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę kolejową w Polsce na lata 2014-2020 wynosi 67,5 mld zł. Środki będzie można rozliczać do 2023 roku. Jako spółka posiadamy wszystko –kompetencje, doświadczenie oraz referencje, park maszynowy i bardzo dobrą sytuację finansową, aby odgrywać czołową rolę w procesie modernizacji i rozbudowy polskiej infrastruktury kolejowej – podkreśla Michał Ulatowski, wiceprezes Torpolu.

Na ubiegłoroczne wyniki Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą m.in. Torpol, Torpol Norge (Norwegia), Torpol d.o.o. (Chorwacja), Torpol Oil&Gas przełożyła się głównie działalność na rynku krajowym, gdzie Spółka realizowała duże kontrakty między innymi
E75 Rail Baltica i projekt Nowa Łódź Fabryczna oraz ukończyła realizacje innych znaczących dla polskiej kolei kontraktów (m.in. modernizacja linii E65/CE65 czy projekt GSM-R dla linii E20).

Obecnie Grupa Torpol uczestniczy w ponad 30 otwartych postępowaniach przetargowych o łącznej szacunkowej wartości ok. 16 mld zł. – Wystartowaliśmy niemal we wszystkich przetargach na inwestycje infrastrukturalne w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Składamy oferty również na Na lata 2017-2019 r. chcemy pozyskać do realizacji kontrakty, za co najmniej 4 mld zł – zapowiada wiceprezes.

Torpol zakłada, że w dłuższym okresie udział sprzedaży krajowej w Grupie Kapitałowej może zmniejszyć się z 80-85 proc. obecnie do poziomu 60-70 proc. Spółka wyjaśnia, że zmiana struktury sprzedaży będzie efektem silnego rozwoju rynków zagranicznych: serbskiego, chorwackiego, a w szczególności norweskiego, gdzie chce aktywnie uczestniczyć w przetargach w ramach projektu National Transportation Plan 2014-2023 w Norwegii. Wartość programu szacowana jest na 167 mld NOK (niemal 80 mld zł).

– Norwegia to bardzo perspektywiczny rynek. Celem strategicznym Grupy Kapitałowej jest 5-6 proc. udział na rynku budownictwa kolejowego do 2020 roku. Docelowo chcemy osiągnąć średnioroczny wolumen sprzedaży na poziomie 1 mld NOK (0,4-0,5 mld zł). Warto również zauważyć, że realizacja programu National Transportation Plan nie jest uzależniona od dotacji funduszy UE, dzięki czemu nie ma ryzyka utraty czy konieczności zwrotu środków pochodzących z dotacji – wyjaśnia wiceprezes.

– Interesuje nas również rynek irański. W związku z faktem zniesienia  sankcji gospodarczych i finansowych nałożonych na Iran przez USA i Unię Europejską, kraj ten stał się obecnie jednym z najbardziej perspektywicznych rynków na świecie. Jest to kraj posiadający 4 co do wielkości złoża ropy i 2 co do wielkości złoża gazu ziemnego na świecie. W ostatnich tygodniach do Iranu organizowane były misje gospodarcze m.in.  z Wielkiej Brytanii, Słowacji czy Szwecji – dodaje Ulatowski – Dlatego też zdecydowaliśmy się na udział naszych przedstawicieli w krajowej misji gospodarczej do Iranu.

TORPOL realizuje również strategię dywersyfikacji działalności w sferze produktowej. Obok wymienionej branży oil&gas intensywnie rozwijany jest segment elektroenergetyczny, w którym planowane inwestycje przekraczają 18 mld zł do końca 2020 roku.

Torpol

Reklamy