Reklamy
Biznes

Restrukturyzacja zarządzania i 50 tys. oszczędności miesięcznie

Nowy zarząd wrocławskiej spółki Auxilia, specjalizującej się w usługach premium na rynku odszkodowawczym przeprowadziłrestrukturyzację procesów zarządzania w centrali i optymalizację kosztów operacyjnych. Doskonałą podstawę działań zarządu stanowiły wyniki Grupy Kapitałowej Auxilia za IV kw. 2015 r. – ponad 3 mln zł przychodów netto ze sprzedaży (wzrost o blisko 62% r/r) i zysknetto na poziomie 0,74 mln zł – ponad 270% więcej r/r.

Znakomite wyniki Grupy są efektem konsekwentnego rozwijania sieci oddziałów regionalnych i implementacji autorskiego modelu pracy w procesie sprzedaży. Auxilia zamknęła proces cyfryzacji zarządzania i raportowania. Uruchomienie w ostatnich tygodniach zintegrowanego systemu CRM podnosi poziom bezpieczeństwa biznesu, buduje bazę wiedzy, a co najważniejsze znacznie ułatwia jego mierzalność, w tym kluczową dla wyników efektywność sprzedaży.

– Auxilia jest organizacją ekspercką, z bardzo mocną pozycją w swoim segmencie rynku. Chcemy być tak samo dobrze rozpoznawalni na rynku finansowym, dlatego przyjęliśmy sposób mierzenia biznesu, optykę i mechanizmy kontrolingowe jak w branży finansowej. Ponieważ niemal 80 proc. naszych przychodów ze sprzedaży wpływa do spółki z wygranych spraw sądowych, a te trwają średnio do dwóch lat, przyjęliśmy politykę aktywacji kosztów i ujęliśmy je w należnościach długoterminowych. Stanowią one realne aktywo, które konwertuje na przychody w czasie. Chcemy tym sposobem pokazać inwestorom wartość odtworzeniową biznesu i zyskać zainteresowanie spółką. Nie wykluczamy w najbliższym czasie pozyskiwania kapitału na uruchomienie kolejnych oddziałów, jesteśmy w procesie rekrutacji i zgodnie ze strategią, do końca 2016 r. chcemy mieć zasięg sprzedaży na terenie całej Polski – Krzysztof Górka, wiceprezes zarządu Auxilia SA.

W ramach restrukturyzacji, nowy zarząd zrewidował współpracę z poddostawcami, uprościł procesy operacyjne redukując o trzy liczbę etatów na poziome centrali, w efekcie czego uzyskał 50 tys. zł oszczędności miesięcznie. Zdecydowano także o rozdzieleniu odpowiedzialności dyrektora zarządzającego sprzedażą od funkcji zarządu. Poprawi to motywację sprzedaży, zarządzanie organizacją notowaną na rynku alternatywnym i komunikowanie z inwestorami.

Auxilia SA

Reklamy