RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, zastąpiło polską ustawę o ochronie danych osobowych w 2016 roku. Regulacja ujednolica wszystkie przepisy w krajach wspólnoty. Jak RODO wpływa na tworzenie kopii zapasowych i korzystanie z backupu danych?

Sprawdź, jak RODO odnosi się do przedsiębiorców

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych dotyczy głównie dużych przedsiębiorstw, jednak właściciele małych firm również muszą zwracać uwagę na jego zapisy. Nie obowiązuje osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Backup danych dla firmprzez regulację, jest postrzegany jako element, w którym obowiązują te same zasady, co w zapisie źródłowym. W przypadku, gdy zapis źródłowy ulegnie trwałemu zniszczeniu, backup zastępuje jego miejsce.

Jakie warunki powinien spełniać backup danych dla firm w ramach RODO?

Backup danych dla firm powinien spełniać kilka warunków. Dane przechowywane w Data Center, czyli miejscu, gdzie zwykle znajdują się serwery z kopiami zapasowymi dużych firm, muszą być zgromadzone legalnie. Mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu ich przetwarzania w konkretnym okresie, rozpisanym na przykład w umowie z pracownikami lub podmiotami, z których usług korzysta przedsiębiorstwo.

Kolejnym elementem jest aktualizacja danych. Backup powinien być uaktualniany jednocześnie z informacjami zawartymi w zapisie źródłowym. Kopia zapasowa musi być odpowiednio zabezpieczona, aby chronić dane przed kradzieżą lub usunięciem jej przez niepowołane osoby.

Jeżeli chcesz, aby backup danych dla firm był przechowywany w zewnętrznym Data Center , to pamiętaj o tym, aby magazynowanie informacji było regulowane stosowną umową. W zapisie konieczne jest wskazanie, w jakim celu konkretne dane osobowe są przekazywane.

Backup danych dla firm zgodnie z zasadami RODO w Data Center

Skorzystanie z usług Data Center może być znacznym ułatwieniem w przechowywaniu danych zgodnie z RODO. Podpisując stosowną umowę, możemy przełożyć obowiązki przestrzegania wszelkich regulacji związanych z ustawą o ochronie danych osobowych na firmę zewnętrzną.

W Polsce najpopularniejsze backupy danych dla firm to te oferowane przez Comarch i INEA. Obie firmy świadczą usługi najwyższej jakości i ich pakiety są na podobnym poziomie.  INEA Backup zapewnia szyfrowanie danych z użyciem protokołu SSL, a przetwarzanie danych osobowych i wrażliwych jest zgodne z przepisami RODO. Usługa daje możliwość tworzenia kopii zapasowych serwerów, stacji roboczych, maszyn wirtualnych oraz urządzeń mobilnych w oparciu o OS Android. Ponadto, cechą, która wyróżnia dostawcę usług biznesowych INEA jest możliwość połączenia Backupu z usługą Cloud. Dzięki temu firma zyskuje łatwy dostęp do kopii zapasowych, które są bezpiecznie przechowywane w nowoczesnym Data Center, spełniającym standard Tier III.

Oferta dotycząca backupu danych dla firm obejmuje m.in. szyfrowanie danych jeszcze przed wysłaniem na serwery algorytmem AES 256, centralne i zdalne zarządzanie kopiami zapasowymi wszystkich komputerów w firmie i elastyczne pakiety, w których możesz dobrać ofertę. Backup danych obejmuje: SQL Server, Firebird, PostgreSQL, MS Outlook, MS Exchange i maszyny wirtualne takie jak VMware, Hyper–V. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy INEA.


Zobacz również