Reklamy
Biznes

Rok 2015 – stabilizacja wyników i przygotowanie do zmian kosztów pracy

Grupa Impel, największy krajowy dostawca usług outsourcingowych, utrzymała trwający od lat trend wzrostu przychodów ze sprzedaży, których wartość w roku 2015 przekroczyła 1,8 mld zł. Zysk netto wyniósł natomiast niemal 23 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Impel wyniosły w 2015 roku 1,81 mld zł i były o ponad 7% wyższe niż rok wcześniej. Sprzedaż usług Facility Management przekroczyła 1,2 mld zł, a segmentuBezpieczeństwo 0,55 mld zł, co oznacza wzrost odpowiednio o 4% i 14% w porównaniu do roku ubiegłego. Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł 22,9 mln zł wobec 30,5 mln zł rok wcześniej.

– Funkcjonujemy w bardzo zmiennym otoczeniu, zarówno regulacyjnym, jak i rynkowym, co znajduje odzwierciedlenie w naszych wynikach. Jednak od lat Grupa Impel konsekwentnie dostarcza akcjonariuszom zysk, a na naszą korzyść działa to, że we wszystkich segmentach, w których jesteśmy obecni, należymy do liderów rynku oferujących klientom wysoką jakość usług popartą wieloletnim doświadczeniem i motywacją do wprowadzania nowatorskich rozwiązań. Potrafimy wykorzystać stworzony w Grupie potencjał, oferując kolejne usługi i kreując w ten sposób długoterminowy wzrost wartości Grupy Impel. Wdrażamy nową strategię sprzedaży i realizacji usług oraz zmieniamy wewnętrzną strukturę. Przyjęcie nowego modelu podejścia do rynku pozwoli nam bardzo elastycznie podchodzić do wyzwań rynkowych  –  powiedział Grzegorz Dzik, prezes Impel.

W 2015 Grupa postawiła na rozwój wysokospecjalistycznych usług dla biznesu (BPO – Business Process Outsourcing). To właśnie dzięki temu przychody nieprzypisane do dwóch głównych segmentów działalności wzrosły o ponad 60% (do  59,9 mln zł w roku 2015).

– Wartość  tego rynku w Unii Europejskiej zwiększyła się do ponad 100 mld USD i stale rośnie. Również wPolsce coraz więcej przedsiębiorstw widzi korzyści, jakie można osiągnąć ze współpracy z wyspecjalizowanymifirmami zewnętrznymi. Jesteśmy przekonani, że Grupa Impel ze swoim potencjałem, doświadczeniem i zasobami stanie się istotnym graczem również w tym segmencie rynku. Nasze podejście to sprzedaż usług w formie pakietowej, zwiększenie usług specjalistycznych w oparciu o rosnący udział informatyzacji i automatyzacji procesów operacyjnych, wpisując się w światowy trend rozwoju outsourcingu – stwierdził prezes Dzik.

Wysokospecjalistyczne usługi dla biznesu to działalność zdecydowanie mniej podatna na zmiany regulacji prawnych, które znacząco wpływają na segmenty Facility Management i Bezpieczeństwo.

Ze względu na zmiany ustawowe w zakresie oskładkowania umów zleceń, ogłoszone w sierpniu 2015 r., Grupa prowadziła negocjacje z kontrahentami w sprawie renegocjacji stawek w związku z nowymi przepisami Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które weszły w życie od 1 stycznia 2016 r.

– Jesteśmy zadowoleni z przebiegu waloryzacji kosztów. Służby operacyjne i handlowe przeprowadziły waloryzację ponad 4 tys. kontraktów. Część negocjacji nie jest jednak jeszcze zakończona i pełna ocena wpływu nowych regulacji na wyniki spółki będzie możliwa dopiero po pierwszym kwartale 2016 r. Waloryzacja wszystkich umów w okresie trzech miesięcy była w swojej skali największym w historii Grupy Impel wyzwaniem i jednocześnie najważniejszym procesem zrealizowanym w roku 2015 – wyjaśnił Wojciech Rembikowski, wiceprezes Grupy Impel.

Planowany dalszy dynamiczny rozwój to jedna z przyczyn, dla których zarząd spółki Impel S.A. podjął decyzję, by rekomendować akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku za rok ubiegły. ­

Długoterminowo chcemy pozostać spółką wypłacającą dywidendę. Uznaliśmy jednak, że tym razem dla spółki korzystniejsze będzie zatrzymanie w całości wypracowanego zysku, stwarzając lepsze fundamenty dla dalszej ekspansji rynkowej w obliczu konieczności zaangażowania większej gotówki operacyjnej na pokrycie zwiększonych kosztów pracy – wyjaśnił Grzegorz Dzik.

Impel

Reklamy