Biznes

Ronson Europe poprawia wyniki finansowe. Znakomite perspektywy na II półrocze

  • Ronson Europe wypracował w I półroczu 2016 r. 111,2 mln złprzychodów wobec 94,2 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 18,1%:
  • Spółka przekazała nabywcom 276 lokali o łącznej powierzchni 15,9 tys. m2, podczas gdy przed rokiem było to 270 lokali o powierzchni 14,3 tys. m2.


Zysk brutto na sprzedaży wyniósł w I półroczu 2016 r. 19,9 mln zł wobec 16,9 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 17,8%:

Marża brutto na sprzedaży wypracowana w I półroczu wyniosła 17,9% i była na podobnym poziomie jak przed rokiem.
Największy wpływ na wyniki I półrocza miały zakończone w II kwartale warszawskie projekty Moko I i Espresso II.
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2016 r. wyniósł 0,7 mln zł wobec 2,4 mln zł przed rokiem
Łącznie w całym 2016 r. Ronson planuje przekazać klientom około 1000 lokali, co powinno przełożyć się na znaczną poprawę wyników finansowych względem 2015 roku.

– Zgodne z zapowiedziami II kwartał br. przyniósł oczekiwaną poprawę wyników, co było możliwe dzięki zakończeniu budowy dwóch kluczowych inwestycji w Warszawie. Znacznie lepsze perspektywy kształtują się przed Ronsonem w II połowie roku. Zakładamy, że w całym 2016 roku możemy przekazać klientom klucze do około 1000 lokali i znacząco poprawić ubiegłoroczne wyniki finansowe – powiedział Tomasz Łapiński, dyrektor finansowy Ronson.

Sprzedaż mieszkań

W I półroczu 2016 r. Ronson sprzedał 362 lokale wobec 410 lokali w tym samym okresie 2015 r. Największą popularnością wśród klientów cieszyły się lokale w warszawskich projektach Espresso (89 sprzedanych lokali) oraz City Link (79 lokale). Nieco niższa sprzedaż w I półroczu 2016 r. w porównaniu z ubiegłym rokiem miała związek z ograniczoną ofertą Spółki w tym czasie. Ronson oczekuje znaczącej poprawy sprzedaży w II połowie 2016 r. dzięki znaczącemu rozszerzeniu oferty o nowe inwestycje i kolejne etapy już realizowanych projektów. Celem Ronsona na 2016 r. jest sprzedaż ponad 900 lokali.

Realizowane i planowane inwestycje

W I półroczu 2016 r. Ronson rozpoczął realizację siedmiu projektów obejmujących łącznie 921 lokali, w tym dwóch zupełnie nowych warszawskich inwestycji: Nova Królikarnia na Mokotowie oraz Miasto Moje na Białołęce, które do sprzedaży trafiły w lipcu. Na koniec czerwca oferta Ronsona obejmowała ok. 1130 mieszkań, a w lipcu, dzięki wspomnianym wyżej projektom, powiększyła się o kolejne 311.

Do końca roku do sprzedaży mogą trafić jeszcze trzy inwestycje obejmujące ponad 360 lokali. W planach jest nowy projekt we Wrocławiu – Marina Miasto nad Odrą przy ul. Na Grobli, a także kolejne etapy warszawskichinwestycji Miasto Moje i Naturalis.

Dobre perspektywy na II połowę 2016 roku

Pod względem przekazań mieszkań i tym samym wyników finansowych bieżący rok zapowiada się jeszcze lepiej niż rok 2015.

Łącznie w 2016 r. Ronson może przekazać klientom klucze do około 1000 mieszkań (z czego 276 zostało przekazanych w I półroczu). Bazą do przekazań na kolejne kwartały będzie ok. 310 lokali w ramach już zakończonych inwestycji oraz lokale, których budowa zakończy się w bieżącym roku. W sumie jest to ponad 1030 lokali, a ok. 740 z nich było już sprzedanych na koniec I półrocza.


Wyniki finansowe zostały przedstawione w poniższej tabeli

Wyniki finansowe

(w mln zł)

I półrocze

2016 r.

I półrocze 2015 r.

Zmiana

II kwartał 2016 r.

II kwartał 2015 r.

Zmiana

Przychody

111,2

94,2

+18%

69,4

53,8

+29%

Zysk brutto na sprzedaży

19,9

16,8

+18%

15,9

12,2

+30%

Zysk operacyjny

4,4

5,3

-17%

8,7

7,7

+8%

Zysk netto*

0,7

2,4

-30%

5,0

5,2

-4%

* Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

Ronson

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com