Reklamy
Biznes

Rynek kapitałowy w I kwartale 2016 roku

W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku inwestorzy warszawskiej giełdy odrabiali straty z ubiegłego roku. Jednak polski rynek kapitałowy doświadcza poważnych problemów.

Na koniec marca 2016 roku na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) były notowane akcje 430 spółek krajowych o łącznej kapitalizacji 543,7 1 mld PLN oraz 53 spółek zagranicznych o kapitalizacji 456,4 mld PLN. Razem kapitalizacja spółek notowanych na rynku regulowanym GPW wyniosła bilion PLN i była aż o 24% niższa niż rok wcześniej.

Na Głównym Rynku GPW w I kwartale br. zadebiutowała tylko jedna spółka Archicom S.A., a wartość jej ofertywyniosła 72 mln zł. Ponadto na główny parkiet awansowała jedna spółka z NewConnect. Wartość obrotów sesyjnych akcjami wg arkusza zleceń na Głównym Rynku wyniosła w marcu 16,7 mld zł i była o 13,4% niższa niż rok wcześniej. Natomiast obroty za okres trzech miesięcy br. wyniosły 44,5 mld zł i były o 14,4% niższe niż w analogicznym okresie 2015 roku. Wzrosła natomiast liczba wykonanych transakcji, zarówno w marcu jak też w okresie kwartału, odpowiednio o 12,6% oraz 15,1%.Po ubiegłorocznych spadkach w I kwartale br. wzrosły dwa główne indeksy giełdowe – indeks blue chipów WIG20 – o 7,5% a indeks całego rynku WIG – o 5,5%.

Jednak nie wszystkie sektory gospodarki przyniosły inwestorom takie same zyski, o czym świadczą wyniki indeksów sektorowych. W okresie styczeń-marzec br. spośród 11 indeksów sektorowych wzrosło 9. Jest to zdecydowanie lepszy wynik niż w miesiącu poprzednim, kiedy odnotowano wzrost 4 indeksów sektorowych. Najwięcej zyskał indeks WIG-Surowce (+20,1%), głównie za sprawą wzrostu notowań akcji KGHM Polska Miedź SA. Z reguły za nim podąża indeks WIG-Surowce, w którym akcje KGHM mają udział na poziomie 90%. Należy dodać, że od początku kwietnia notowania akcji kombinatu miedziowego znajdują się w trendzie spadkowym. Na drugim miejscu znalazł się WIG-Media (+12,6%) a na trzecim WIG-Informatyka (+10,0%). O wzroście benchmarku spółek medialnych zadecydowały notowania Cyfrowego Polsatu SA a w sektorze spółek IT – Asseco Poland SA i CD Projekt SA.

W analizowanym okresie największy spadek odnotował indeks WIG-Chemia (-5,7%), głównie z powodu przeceny akcji Grupy Azoty SA oraz Ciech SA. Warto przypomnieć, że ubiegłym roku branża chemiczna była liderem wzrostów na GPW. Powodów do zadowolenia nie mogą mieć też inwestujący w spółki z branżybudowlanej. Średni wskaźnik cena/zysk (P/E) dla wszystkich akcji spółek z Głównego Rynku GPW objętych indeksem WIG wyniósł na koniec marca 14,8.

Jan Mazurek
Ekspert Domu Maklerskiego Michael / Ström

Reklamy