Reklamy
Biznes

SAP przekracza cele na 2015 r. i podnosi cele śródokresowe na 2017 r.

  • Ogromny wzrost nowej wartości portfela zamówień dotyczących rozwiązań w chmurze — do 103% w pełnym roku,
  • Subskrypcje oprogramowań w chmurze oraz usługi wsparcia, główny wskaźnik dla dalszego silnego rozwiązania chmurowego,
  • Wzrost, zwiększony o 45%, osiągnięcie 3,7 mld EUR na koniec roku,
  • Całoroczny przychód z subskrypcji oprogramowań w chmurze, nieoparty o standardy MSSF, oraz usług wsparcia wzrósł do 109% do wysokości 2,30 mld EUR (2,00 mld EUR przy walutach stałych, osiągając cele w wytycznych firmy),
  • Całoroczny przychód z rozwiązań chmurowych i oprogramowań wzrósł do 20% (12% w walutachstałych, przekraczając cele w wytycznych firmy),
  • Zwiększenie przyjęcia rozwiązania SAP S/4HANA — ponad dwukrotny wzrost liczby klientów w czwartym kwartale, obecnie ponad 2700 klientów,
  • Całoroczny zysk operacyjny nieoparty o standardy MSSF do 13% do wysokości 6,35 mld EUR (5,903 mld EUR przy walutach stałych, przekraczając cele określone w wytycznych firmy),
  • Cel do 2017 r. — przychód do 4,0 mld EUR z subskrypcji oprogramowań w chmurze i usług wsparcia, nieoparty o standardy MSSF.

„Nasza siła w 2015 roku pokazuje, że cykl innowacji rozwiązania S/4HANA ciągle trwa” stwierdził Bill McDermott, CEO firmy SAP. „Kompletność naszej wizji dotyczącej rozwiązań w chmurze odróżnia firmę SAP zarówno od dawnych graczy, jak i dostawców wyspecjalizowanych rozwiązań. Postawiliśmy na rozwiązania w chmurze i oprogramowania, ponieważ stawiamy na zysk operacyjny i zawsze mamy pewność, że również w przyszłościfirma SAP pozostanie firmą o dochodowym wzroście.”

„Nasze doskonałe wyniki na 2015 r. potwierdzają strategię innowacji w głównych działaniach firmy, rozwiązaniach chmurowych i sieciach biznesowych, która ma na celu pomóc naszym klientom w zostaniu prawdziwie cyfrowymi przedsiębiorstwami” powiedział Luka Mucic, CFO firmy SAP. „Przekształciliśmy i uszczupliliśmy naszą firmę poprzez przesunięcie inwestycji z działań pobocznych na strategiczne obszary wzrostu, co umożliwiło nam uzyskanie ogromnych szans rozwoju na rynku. Plasuje nas to na silnej ścieżce do przyszłości, która widoczna jest we wzroście celów na 2017 r.”

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA BIZNESOWE W CZWARTYM KWARTALE 2015 R.


Wzrost przyjęcia rozwiązania SAP S/4HANA, ponad dwukrotny wzrost w czwartym kwartale

SAP S/4HANA to pakiet biznesowy następnej generacji, a także „jądro”, wokół którego firmy mogą realizować wszystkie procesy w czasie rzeczywistym i bezproblemowo integrować przedsiębiorstwo z zewnętrznym ekosystemem w celu uzyskania skutecznych celów biznesowych. Przyjęcie rozwiązania SAP S/4HANA przez klientów wciąż gwałtownie rośnie — to ponad 2700 klientów we wszystkich regionach i branżach na koniec 2015 r. i ponad dwukrotny wzrost z kwartału na kwartał. Rozwiązanie S/4HANA przyśpiesza również szerokie przyjęcie rozwiązań z całego portfela innowacji. Przykładowo, firma Merck wykorzystuje rozwiązania S/4HANA w celu uzyskania dostępu do danych, zwiększenia komfortu obsługi oraz produktywności poprzez uproszczone procesy biznesowe.

Zarządzanie kapitałem ludzkim wykazuje silne tempo wzrostu

Coraz częściej klienci zwracają się do firmy SAP, aby zarządzać pracownikami z całego świata, zarówno tymi o normowanych godzinach pracy, jak i tymi, których godziny są elastyczne. Liczba klientów korzystających z Centralnej bazy pracowniczej SuccessFactors (Employee Central) — głównej oferty dotyczącej zarządzania kapitałem ludzkim — po raz pierwszy przekroczyła 1000 klientów w czwartym kwartale. SAP wygrywa z konkurencją w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, zwłaszcza na rynkach poza granicami Stanów Zjednoczonych. Przykładowo, firma Lufthansa wybrała rozwiązanie SAP SuccessFactors. Innowacje firmy SAP w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w dalszym stopniu będą zwiększać przewagę firmy SAP oraz wpływać na wzrost udziałów w rynku.

Zaangażowanie klienta i handel napędzają trzycyfrowy wzrost w zakresie wartości portfela zamówień

SAP zauważył również doskonały wzrost w rozwiązaniach do angażowania klienta i handlu. Klienci budowali nową, bardziej spersonalizowaną relację z własnymi klientami, dzięki czemu była ona bogatsza i bardziej kontekstowa na wszystkich kanałach. SAP to firma wyjątkowa, ponieważ umożliwia przedsiębiorstwom łączenie front i back office w czasie rzeczywistym, a także realizuje handel elektroniczny w jednym, kompleksowym łańcuchu wartości. Nowa wartość portfela zamówień dotyczących rozwiązań w chmurze dla zaangażowania klienta i handlu wykazała trzycyfrowy wzrost w pełnym 2015 roku.

Silny wzrost w sieciach biznesowych

SAP prowadzi również działania w obszarze Internet of Things. SAP Business Network Group obejmuje firmy Ariba, Fieldglass i Concur, oferując wspólne atrybuty dla bogatej, otwartej platformy oraz ogromny ekosystem klientów, dostawców, partnerów i deweloperów, którzy dostarczają coraz większe treści i innowacje. Nowa wartość portfela zamówień dotyczących rozwiązań w chmurze wzrosła o 187% w pełnym roku do 309 mln EUR. Około 2 milionów połączonych firm wydało ponad 740 mld USD w zakresie handlu elektronicznego w sieci Ariba Network, ponad 32 mln użytkowników końcowych przetwarza wydatki oraz podróże przy pomocy Concur. Użytkownicy zarządzali ponad 1,9 mln pracowników o nienormowanych godzinach pracy w około 130 krajach przy pomocy platformy Fieldglass w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Efektywność w danych regionach — dwucyfrowy wzrost we wszystkich regionach z tytułu dochodów z rozwiązań w chmurze i oprogramowań

Region Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki wykazał wyjątkową efektywność w czwartym kwartale z 11% wzrostem przychodu z subskrypcji rozwiązań w chmurze i oprogramowania, nieoparty o standardy MSSF, który obejmuje dwucyfrową efektywność w zakresie oprogramowania licencjonowanego w Niemczech i Rosji.

Przychód z subskrypcji rozwiązań w chmurze i usług wsparcia, nieoparty o standardy MSSF, w regionie Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki wzrósł o 53% wykazując bardzo silny dwucyfrowy wzrost w nowej wartości portfela zamówień dotyczących rozwiązań w chmurze.

Region Ameryk wykazał silny dwucyfrowy wzrost przychodu z subskrypcji rozwiązań w chmurze i oprogramowania, nieoparty o standardy MSSF, wzrastając o 27%. Wzrost ten obejmował silny dochód z oprogramowania w Stanach Zjednoczonych. Brazylia wykazała silny dwucyfrowy wzrost przychodów z tytułu oprogramowania wśród ciągle niestabilnego makrośrodowiska.

Nieoparty o standardy MSSF przychód z subskrypcji rozwiązań w chmurze i usług wsparcia w regionie Ameryk wzrósł o 89% dzięki nowej wartości portfela zamówień dotyczących rozwiązań w chmurze, która wykazała dwucyfrowy wzrost. W regionie Azji i Pacyfiku ponownie pojawił się stały dwucyfrowy wzrost w czwartym kwartale, który obejmował nieobjęty standardami MSSF 18% wzrost z tytułu rozwiązań w chmurze i oprogramowania, a także silny dwucyfrowy wzrost przychodów z tytułu oprogramowania w Australii i Indiach. Przychód z subskrypcji rozwiązań w chmurze i usług wsparcia, nieoparty o standardy MSSF, wzrósł w regionie Azji i Pacyfiku.

SAP

Reklamy