Biznes

SferaNET S.A. bardzo dobrze rozpoczyna 2017 r.

SferaNET S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2014 r., działająca w branży telekomunikacyjnej, wypracowała w 1 kw. 2017 r. blisko 270 tys. zł zysku EBITDA oraz 64 tys. zł zysku netto przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 695 tys. zł. Spółka rozwija sprzedaż usług abonamentowych i zakłada jej dalszy wzrost w kolejnych kwartałach.

 

Osiągnięte przez Emitenta wyniki finansowe w 1 kw. 2017 r. wykazują poprawę w stosunku do analogicznego okresu ub. roku. W 1 kw. 2016 r. zysk EBITDA SferaNET S.A. sięgnął 215 tys. zł, zysk netto wyniósł 60 tys. zł, a wartość przychodów netto ze sprzedaży przekroczyła 638 tys. zł. Ponad 25% wzrost zysku EBITDA w ujęciu rdr. potwierdza zwiększenie wypracowywanych przychodów ze sprzedaży oraz osiąganej rentowności. Podpisywane przez Spółkę umowy z kontrahentami instytucjonalnymi wpływają na utrzymanie pozytywnego trendu wzrostu przychodów. Pozyskiwanie klientów z segmentu biznesowego pozwala także rozbudowywać sieć infrastruktury, dzięki czemu Emitent uzyskuje tym samym poszerzony dostęp do klientów indywidualnych. Zarząd SferaNET S.A. w oparciu o posiadane dane źródłowe i własne analizy przewiduje, że w 2017 r. Spółce uda się utrzymać dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży usług abonamentowych.

 

„Początek roku pokazał, że będzie to bardzo pracowity czas dla całej Spółki. W tym roku planujemy sporo inwestować i rozwijać infrastrukturę światłowodową. Przyznaję, że coraz lepiej działamy też w obszarze B2C, co widać po systematycznych przyrostach liczby klientów indywidualnych.” – podkreśla Anna Stanaszek, Prokurent SferaNET S.A.

 

SferaNET S.A. złożyła w dniu lutym br. wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy sieci światłowodowej w województwie śląskim w ramach działania 1.1. “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, w ramach I osi priorytetowej “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach tego projektu Spółka planuje wybudować sieć światłowodową (za wyjątkiem przyłączy do klientów) w powiecie bielskim oraz cieszyńskim o długości ok. 1.300 kilometrów. Szacowana wartość całego projektu, który ma zostać zakończony do końca 2020 r., sięga ok. 43,8 mln zł, a wnioskowana wartość dofinansowania wynosi 34,1 mln zł. Złożony przez SferaNET S.A. wniosek spełnił kryteria oceny formalnej i obecnie oczekuje na wyniki oceny merytorycznej.

 

„Wygrana w konkursie byłaby spektakularnym sukcesem i wielkim wyzwaniem. Dalej jednak pozostaje wiele pytań w sprawie korzystania z wybudowanej infrastruktury w ramach działania 1.1 POPC. Tą kwestię będzie regulowało UKE i w zależności od warunków, jakie ustali, zmieni się rynek. Niemniej jednak niezależnie od rozstrzygnięcia konkursu, SferaNET posiada najbardziej rozbudowaną infrastrukturę światłowodową na obszarze konkursowym, a to oznacza współpracę z podmiotem, który wygra, jeśli nie będzie to nasza Spółka. Niezależnie od rozstrzygnięcia konkursu jesteśmy przekonani, że nasza Spółka zyska dzięki tej inwestycji.” – zakończyła Anna Stanaszek.

 

SferaNET S.A. zakończyła 2016 r. zyskiem EBITDA w wysokości 1.113 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 4.509 tys. zł. Zysk netto Emitenta w minionym roku wyniósł 302 tys. zł. Spółka przekroczyła tym samym podwyższone prognozy finansowe na 2016 r., które zakładały osiągnięcie przez nią zysku EBITDA na poziomie 1.000 tys. zł oraz przychodów netto ze sprzedaży w kwocie 4.400 tys. zł.

 

W lutym 2017 r. w akcjonariacie SferaNET S.A. pojawił się nowy inwestor branżowy – Spółka 3S S.A., która przekroczyła próg 5% głosów na WZA i posiada obecnie 231.000 szt. akcji. Wejście 3S S.A. do akcjonariatu SferaNET S.A. pozwoliło na uzyskanie maksymalnej punktacji za doświadczenie w złożonym wniosku o dofinansowanie w ramach PO PC, Działanie 1.1. Oba podmioty nie wykluczają również bliższej współpracy operacyjnej. 3S S.A., należąca do Grupy 3S, zajmuje się świadczeniem usług telekomunikacyjnych dla ponad tysiąca pięciuset firm i instytucji zlokalizowanych głównie w południowej Polsce. Spółka posiada ponad 3300 km własnej sieci światłowodowej i działa na rynku od 2002 roku.

 

Źródło obrazka: [internet]

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com