Reklamy
Biznes

Skuteczna windykacja na odległość – czy to możliwe?

Firmy często muszą dochodzić swoich wierzytelności od nierzetelnych dłużników na drodze windykacji – przeprowadzanej samodzielnie lub z wykorzystaniem usług wyspecjalizowanych firm windykacyjnych. Czy odzyskiwanie długów na odległość jest możliwe?

Polubowna windykacja

W pierwszej kolejności przy niezapłaconych fakturach i rachunkach, wierzyciel powinien uczynić wszystko, aby skontaktować się z dłużnikiem i sprawę wyjaśnić. Jest do droga polubowna odzyskiwania niespłaconych należności. Można ją przeprowadzić telefonicznie, co ogranicza koszty. Rozmowa telefoniczna na ogół jest pierwszym kontaktem z niesolidnym klientem, dlatego warto wiedzieć, jak ją przeprowadzić, aby ściąganie zapłaty okazało się finalnie jak najbardziej skuteczne.

Czy warto windykować przez telefon?

Windykację polubowną można prowadzić na kilka różnych sposobów. Windykator ma przy tym do dyspozycji takie narzędzia jak:

 • telefon,
 • sms,
 • e-mail,
 • pisemne wezwanie do zapłaty.

Telefoniczny kontakt z dłużnikiem wymaga od windykatora profesjonalnego podejścia. Musi być on idealnie przygotowany do takiej rozmowy i wiedzieć, co i jak mówić. Dobrze jest stworzyć sobie kilka scenariuszów rozmów, co pomoże uzyskać pożądany efekt. W każdym przypadku nacisk powinien być kładziony na argumentację, wspartą aktualnymi przepisami prawa z zakresu:

 • Kodeksu cywilnego,
 • Kodeksu postępowania cywilnego,
 • Kodeksu karnego,
 • Kodeksu spółek handlowych (dotyczy windykacji zadłużenia od przedsiębiorców).

Firmy windykacyjne wskazują, że przy płatnościach przeterminowanych mniej niż 6 miesięcy, rozmowa telefoniczna z dłużnikiem w większości przypadków kończy proces windykacyjny.

Telefon może posłużyć również do przypomnienia kontrahentowi na kilka dni przed terminem spłaty o konieczności dokonania płatności. Jeśli dłużnik zalega z płatnością od kilku dni do 90-ciu dni mamy do czynienia z krótkoterminowym monitoringiem. W takich sytuacjach rozmowy z dłużnikami muszą być bardziej stanowcze, a nierzetelny płatnik jest informowany o konsekwencjach nieuregulowanego długu. Efektem takich działań powinno być uzyskanie jak najszybszej spłaty wierzytelności.

Ciekawostka

Według statystyk, w przypadku przeterminowania należności powyżej 6 miesięcy,  skuteczność windykacji polubownej gwałtownie spada, dlatego należy szybko reagować na powstające opóźnienia i konsekwentnie dochodzić roszczeń.

Sprawny windykator będzie w stanie nawet podczas rozmowy telefonicznej przekonać dłużnika do ustalenia nowego terminu zapłaty wierzytelności. Będzie wiedział, jakich słów użyć, aby wywołać w rozmówcy poczucie winy i zobowiązanie do spłaty długu. Takich technik windykacji telefonicznej można się nauczyć choćby zaliczając szkolenia z windykacji należności, prowadzonych na przykład przez firmę CKW Flow.

Windykacja polubowna nie przynosi efektów? Trzeba iść do sądu!

Jeśli windykacja telefoniczna, prowadzona w ramach windykacji polubownej, nazywanej również windykacją miękką, nie przyniesie spodziewanych efektów, wierzyciel powinien dokonać analizy wielkości długu i porównać go do kosztów postępowania sądowego.

Wynoszą one w zależności od wysokości długu:

 • 30 zł – wartość długu do 2000 zł,
 • 100 zł – wartość długu z przedziału 2000-5000 zł,
 • 250 zł – wartość długu z przedziału 5000-7500 zł,
 • 300 zł – wartość długu z przedziału 7500-10 000 zł.

Opłaty sądowe w postępowaniu zwykłym wynoszą 5 proc. wartości sporu, nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł.

Reklamy