SoftBlue SA, notowany na NewConnect ekspert w dziedzinie IT, opublikowała raport okresowy za czwarty kwartał 2021 roku. W okresie październik-grudzień ubiegłego roku Spółka wypracowała prawie 6,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi niemal podwojenie przychodów w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. (3,2 mln zł). Bardzo dobra sprzedaż  w ostatnim kwartale przełożyła się na 2,3 mln zł zysku z działalności operacyjnej w tym okresie (wzrost o 68 proc. rdr.). W całym 2021 r. SoftBlue zaraportowało 15,1 mln zł przychodów, o 8,7 mln zł więcej niż w 2020 r., co stanowi dwukrotny wzrost rdr. Bardzo dobre wyniki sprzedażowe były konsekwencją rozwoju skali działalności Spółki.

- Ostatni kwartał był to dla nas bardzo intensywnym czasem. Osiągnęliśmy ponad 6 mln zł przychodów ze sprzedaży, co jest jednym z najlepszych wyników w historii Spółki. W tym okresie zakończyliśmy między innymi prace nad projektem Innolot.– powiedział Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue SA. - Na końcowy wynik Spółki wpływ miało zbycie instrumentów finansowych i związana z tym aktualizacja wartości aktywów finansowych do wartości rynkowej. Jest to wyłącznie zapis księgowy który nie wiąże się z przepływem pieniądza. Spółka jest bezpieczna finansowo, w raportowanym okresie zanotowaliśmy w sumie 3,6 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych, z czego 1,4 mln zł stanowiły przepływy z działalności operacyjnej. – dodaje.

W czwartym kwartale ubiegłego roku Spółka skupiła się na działalności Badawczo-Rozwojowej oraz na realizowanych inwestycjach. SoftBlue podpisało umowy m. in. na świadczenie usług IT, badawczo rozwojowych oraz sprzedaży rozwiązania do badania zanieczyszczenia powietrza za pomocą dronów z głowicą dla podmiotów prywatnych oraz samorządowych.

W ubiegłym tygodniu SoftBlue podpisało umowę o przejęciu podmiotu świadczącego usługi softwarowe na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Planowane przejęcie ma zapewnić Spółce nabycie unikalnych kompetencji, dywersyfikację biznesu, poszerzanie bazy klientów oraz przejęcie intratnych kontaktów.

- Wiążemy z tym procesem duże nadzieje, gdyż przejmowany podmiot pomoże nam zwiększyć skalę działalność, co jest jednym z założeń naszej strategii. Wkrótce przejdziemy już do kolejnego kroku w całym procesie. - kończy Michał Kierul.

Spółka aktywnie uczestniczy w budowaniu wartości projektów technologicznych. SoftBlue posiada własne projekty takie jak AirDron, które komercjalizuje. Spółka oferuje również kompleksowe wsparcie merytoryczne wspomagające projektodawców naukowych w komercjalizacji projektów. Strategią SoftBlue jest dalsze zwiększanie skali prowadzonego biznesu jak również ekspansja opracowywanych produktów oraz pomysłów na rynki zagraniczne. Spółka konsekwentnie realizuje politykę sprzedażową w zakresie umacniania pozycji na rynku telekomunikacyjnym.

SoftBlue jest na etapie budowy własnego Centrum B+R będącego miejscem opracowującym rozwiązania optymalizujące zarządzenia zasobami wodnymi oraz energetycznymi. Spółka otrzymała na ten cel ponad 5,4 mln zł z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Wartość całej inwestycji to ponad 12 mln zł.


Zobacz również