Reklamy
Biznes

Sprzedaż TXM textilmarket w lutym szybko rosła dzięki rozwojowi sieci

O 8% do 38 mln zł zwiększyły się w lutym obroty Grupy Redan, w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wysoka dynamika sprzedaży sieci TXM textilmarket sięgająca 17% jest odzwierciedleniem szybkiego tempa wzrostu powierzchni handlowej. W segmencie modowym priorytetem jest rentowność.

„Osiągnięte w lutym wyniki sprzedażowe oceniamy pozytywnie. W sektorze dyskontowym TXM textilmarket motorem wzrostu obrotów jest rozwój sieci handlowej. Szczególnie pozytywne efekty przynosiekspansja na rynki zagraniczne, w tym czeski, słowacki, a w ostatnim czasie również rumuński.  Nasza ofertajest tam bardzo dobrze przyjmowane przez klientów, co przekłada się na bardzo dobre wyniki sprzedażowe osiągane przez zagraniczne markety. W zakresie segmentu fashion realizujemy zmodyfikowaną strategięskoncentrowaną na poprawie rentowności, przy ograniczonym rozwoju sieci handlowej” – powiedział Bogusz Kruszyński, Wiceprezes Zarządu Redan SA.

Grupa Redan w lutym 2016 r. osiągnęła łącznie 38 mln zł przychodów, czyli o 8% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Narastająco przez pierwsze dwa miesiące roku obroty wyniosły 76 mln zł i były wyższe o 11% w ujęciu r./r. Powierzchnia całej sieci handlowej grupy na koniec lutego wyniosła 120,6 tys. m2, co oznacza wzrost o 11% w odniesieniu do lutego 2015 r.

Sieć dyskontów odzieżowych TXM textilmarket w lutym br. uzyskała 21 mln zł obrotów, czyli o 17% więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku. Od stycznia do lutego br. przychody TXM textilmarket w ujęciu r./r. poprawiły się także o 17% i wyniosły 43 mln zł. Sieć sprzedaży sektora dyskontowego na koniec minionego miesiąca liczyła 355 sklepów własnych o łącznej powierzchni 78,5 tys. m2 i była o 16% większa niż na koniec lutego 2015 r.

W segmencie modowym lutowa sprzedaż towarów sięgnęła 17 mln zł i była na tym samym poziomie co w lutym poprzedniego roku. W ujęciu narastającym obroty wyniosły 33 mln zł i były 3% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Punkty handlowe działające w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i Drywash na koniec lutego 2016 r. miały łączną powierzchnię 42,1 tys. m2, czyli o 2% więcej niż w lutym 2015 r.

Redan SA

Reklamy