Biznes

Stelmet S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej oraz notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Stelmet S.A. („Stelmet” lub „Spółka, a wraz ze spółkami zależnymi „Grupa” lub „Grupa Stelmet”), będąca w ocenie Zarządu Spółki największym w Polsce i Europie, pod względem wolumenu produkcji w m3, pionowo zintegrowanym producentem i dystrybutorem tzw. drewnianej architektury ogrodowej, zamierza przeprowadzić publiczną ofertę akcji Spółki oraz ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Strategia Grupy Stelmet zakłada umacnianie wiodącej pozycji w Europie m.in. poprzez systematyczny wzrost sprzedaży, zwiększanie mocy produkcyjnych i dalszą poprawę efektywności prowadzonej przez Grupę działalności.

Komentarz Zarządu Stelmet S.A.

Historia naszej firmy sięga 1985 r. i od początku związana jest z produkcją wyrobów drewnianych i przetarciem drewna. Dziś Grupa Stelmet jest liderem na rynku drewnianej architektury ogrodowej w Europie, pod względem wolumenu produkcji w m3. Dysponujemy bardzo nowoczesnym parkiem maszynowym, który systematycznie modernizujemy i powiększamy. Roczne zdolności produkcyjne Grupy Stelmet, wynoszące obecnie około 250 tys. m3, zamierzamy w ciągu najbliższych czterech lat zwiększyć do około 400 tys. m3, czyli o 60%. Nasze produkty trafiają do ponad 25 krajów. Ponad 85% łącznych przychodów Grupy w ostatnim roku obrotowym pochodziło z rynków zagranicznych. Wieloletnie doświadczenie, wiodąca pozycja rynkowa, obecność na wielu europejskich rynkach oraz unikalna zdolność do realizacji dużych, skomplikowanych zamówień w krótkich terminach to tylko wybrane przewagi konkurencyjne Grupy Stelmet. W połączeniu z bardzo dobrymi wynikami finansowymi oraz silną bazą kapitałową stanowią doskonały fundament dalszego rozwoju.

Nasza strategia zakłada dalszy wzrost sprzedaży produktów, wspierany nowymi mocami produkcyjnymi i optymalizacją operacyjną w ramach Grupy. Dążąc do umocnienia pozycji w Europie, stawiamy zarówno na rozwój organiczny, jak i potencjalne akwizycje innych podmiotów. W związku z tym, jeśli warunki rynkowe będą temu sprzyjały, planujemy przeprowadzić publiczną ofertę akcji oraz zadebiutować na warszawskiej giełdzie. W lipcu złożyliśmy prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. Przygotowania do oferty wkraczają obecnie w decydujący etap.

O Ofercie

Przeprowadzenie Oferty planowane jest na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2016 roku, przy czym ostateczny termin uzależniony będzie m.in. od warunków rynkowych. Oferta będzie się składać z emisji nowych akcji Spółki, jak i sprzedaży akcji istniejących. Wszystkie szczegóły dotyczące Oferty zostaną udostępnione w prospekcie emisyjnym po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego i publikacji.

Funkcję globalnych koordynatorów, współzarządzających księgą popytu oraz współoferujących będą pełnić Dom Maklerski mBanku oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Doradcą prawnym Spółki orazakcjonariusza sprzedającego w związku z Ofertą jest kancelaria Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k.

Podstawowe informacje o Grupie Stelmet

Grupa Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją tzw. drewnianej architektury ogrodowej. Wytwarza wyroby z drewna sosnowego i świerkowego, obejmujące m.in. różnego rodzaju płoty, kratki, deski, podesty, pergole, kwietniki, altany czy domki narzędziowe. Produkty te przeznaczone są do grodzenia, wyposażania, upiększania oraz dekoracji ogrodów, działek, parków, tarasów i wszelkiego rodzaju przestrzeni o charakterze rekreacyjnym. Asortyment Grupy Stelmet obejmuje ponad 2,6 tys. wzorów wyrobów, znajdujących się w bieżącej produkcji.

W ocenie Zarządu, pod względem wolumenu produkcji w m3, Grupa Stelmet jest największym w Polsce i Europie pionowo zintegrowanym producentem i dystrybutorem drewnianej architektury ogrodowej. Grupa wykonuje samodzielnie wszystkie procesy technologiczne ‑ od zakupu surowca drzewnego, poprzez produkcję aż po pakowanie gotowych wyrobów. Grupa także zarządza w pełni logistyką dostaw do większości swoich klientów. Większość produktów Grupy Stelmet sprzedawana jest poza granicami Polski. Trafiają one do odbiorców w ponad 25 krajach, głównie do czołowych europejskich sieci sklepów DIY („Zrób To Sam”) i specjalistycznych marketów budowlanych. W ostatnim roku obrotowym sprzedaż na rynki zagraniczne stanowiła ponad 85% łącznych przychodów Grupy.

Grupa Stelmet posiada w Polsce cztery główne zakłady produkcyjne o wysokim stopniu automatyzacji oraz jeden mniejszy zakład pomocniczy. W 2014 r. przejęła również firmę Grange Fencing Limited („Grange Fencing”), jednego z dwóch największych podmiotów w branży drewnianej architektury ogrodowej w Wielkiej Brytanii – jednym z trzech największych rynków europejskich w tym segmencie obok Niemiec i Francji. Akwizycja Grange Fencing umożliwiła Grupie Stelmet ekspansję na rynku brytyjskim oraz pozwoliła na umocnienie pozycji wiodącego podmiotu w segmencie drewnianej architektury ogrodowej na rynku europejskim.

Ponadto, poprzez spółkę zależną MrGarden sp. z o.o., od 2015 r. Grupa Stelmet realizuje budowę nowego zakładu w Grudziądzu. Zostanie on uruchomiony w IV kwartale 2016 r. i będzie najnowocześniejszym zakładem produkcji drewnianej architektury ogrodowej w Europie oraz najbardziej efektywnym operacyjnie zakładem Grupy Stelmet. Dzięki tej inwestycji roczne zdolności produkcyjne Grupy Stelmet w segmencie drewnianej architektury ogrodowej wzrosną z obecnych około 250 tys. m3 do poziomu około 400 tys. m3 (docelowo w roku obrotowym 2019/20).

Przyjęty model biznesowy, konsekwentnie realizowana strategia, poczynione inwestycje oraz ciągła optymalizacja produkcji i dystrybucji przekładają się na bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody Grupy Stelmet, z uwzględnieniem wyników Grange Fencing1), w ciągu 12 miesięcy zakończonych 30 września 2015 r. sięgnęły 572,8 mln zł, EBITDA wyniosła 79,5 mln zł, a zysk netto 64,7 mln zł.

Stelmet to spółka z polskim kapitałem a jej założyciel Stanisław Bieńkowski jest jednocześnie Prezesem Zarządu, pełniąc tę funkcję od początku działalności tj. od 1985 r. i posiada pośrednio 100% akcji.

Stelmet S.A.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com