Reklamy
Biznes

Sygnity prezentuje wyniki za trzy kwartały roku obrotowego 2015/2016

Grupa Sygnity zaprezentowała wyniki finansowe za trzy kwartały roku obrotowego 2015/2016. W tym okresie Grupa Sygnity zanotowała 330,4 mln zł przychodów (porównywalne r/r), 57,2 mln zł zysku brutto ze sprzedaży (-2,7% r/r), 20,9 mln zł zysku EBITDA (+9,5% r/r), 8,3 mln zysku EBIT (+5,1% r/r) oraz 1,1 mln zł zysku netto (-81,1% r/r). Backlog na czwarty kwartał roku obrotowego wynosi 94,4 mln zł i jest porównywalny r/r. Zarząd przedstawił także plany dotyczące strategicznych kierunków rozwoju Grupy.

Wyniki finansowe Grupy Sygnity za trzy kwartały odzwierciedlają trudną sytuację rynku, na którym funkcjonujemy. Grupa ma duży potencjał w postaci wykwalifikowanej kadry ponad 1000 specjalistów. Aby w pełni go wykorzystać, opracowaliśmy strategiczne kierunki rozwoju, zgodnie z którymi już działamy.

Oczekiwanym efektem będzie z jednej strony poprawa marżowości tradycyjnego biznesu i rozszerzenie naszejoferty produktowej, a z drugiej strony wejście w nowe branże na rynku polskim oraz rozwój na rynkach zagranicznych – mówi Jan Maciejewicz, Prezes Zarządu Sygnity S.A.

W tradycyjnym biznesie, czyli segmentach bankowo-finansowym, public oraz utilities, Grupa koncentrować się będzie na organicznym rozwoju biznesu, z naciskiem na poprawę marżowości. Ponadto Sygnity chce wejść na perspektywiczne krajowe rynki IT, w których dotychczas była obecna w niewielkim stopniu, tj.: do branżytelekomunikacyjnej, farmaceutycznej, przemysłowej, logistycznej oraz na rynek handlu detalicznego.

Trzeci kwartał roku obrotowego 2015/2016 pokazał, że Grupa jest w stanie osiągać zadowalającą marżowość swojego biznesu dzięki konsekwentnej dyscyplinie kosztowej. Pojawienie się na perspektywicznych rynkach pozwoli nam na utrzymywanie generowanych marż na satysfakcjonujących, wysokich poziomach. – podkreśla Jan Maciejewicz – Ponadto wejście w nowe obszary oznacza, że obecni będziemy na ok. 2/3 polskiego rynku IT – dodaje.

Kolejnym elementem planu rozwoju są alianse strategiczne/przejęcia. Sygnity planuje aktywnie poszukiwać możliwości współpracy z interesującymi podmiotami posiadającymi portfolio produktów dopełniających ofertę Sygnity lub pozwalających na poszerzenie udziału w rynku – Chcemy dynamicznie rozwijać portfolio produktów i usług Grupy zarówno poprzez wewnętrzne inwestycje, jak i poprzez akwizycje gotowych rozwiązań w  perspektywicznych, rentownych obszarach – mówi Jan Maciejewicz.

Trzecim strategicznym kierunkiem jest ekspansja zagraniczna. Sygnity jest już obecne na rynku amerykańskim poprzez Sygnity International. „Rozwinięte rynki zagraniczne, w tym amerykański, na którym już z powodzeniem konkurujemy z lokalnymi graczami, charakteryzują się możliwością osiągania wysokich marż. Najlepszymdowodem na to są dobre wyniki operacyjne Sygnity International osiągane od 2015 roku na rynku USA. – podkreśla Jan Maciejewicz – W najbliższym czasie będziemy koncentrować się na rozbudowie kompetencji sprzedażowych w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej – dodaje.

Objąłem kierownictwo Spółki w wymagającym okresie dla całej branży IT. Duże prowadzone aktualnie przez Sygnity projekty angażują znaczny kapitał obrotowy, a zaplanowane nowe kontrakty, które mogłyby w widoczny sposób zwiększyć poziom przychodów, nie zmaterializowały się w stopniu, w jakim byśmy tego   oczekiwali. Warto jednak podkreślić, że strategiczne kierunki rozwoju, zdefiniowane przez Zarząd i zaakceptowane przez Radę Nadzorczą, są ambitne, ale jednocześnie realistyczne i oparte na istniejących już w naszej Grupie zasobach – podsumowuje Prezes Jan Maciejewicz.

Sygnity

Reklamy