Biznes

Trans Polonia: ponad 4-krotny wzrost zysku netto w II kwartale 2016 roku

Trans Polonia S.A., czołowy operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, wypracował w II kwartale bieżącego roku 1,6 mln zł zysku netto (+362 proc. r/r), przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 50 mln zł (+233 proc. r/r). Okres od kwietnia do czerwca 2016 roku to pierwszy pełny kwartał konsolidacji przejętej spółki Orlen Transport.

Pozostałe kategorie zysków również notują silne wzrosty. Zysk brutto nasprzedaży wyniósł 6,7 mln zł (+290 proc.), a EBITDA 7 mln zł (+233 proc.). W ujęciu półrocznym Grupa odnotowała 73,4 mln zł przychodów (+163 proc.), przy zysku brutto na sprzedaży 9,2 mln zł (+258 proc.) i stracie netto – 0,4 mln zł. Poniesione w tym roku koszty akwizycji rzędu 2,8 mln zł obciążyły przede wszystkim wynik I kwartału.

– Dobre rezultaty finansowe II kwartału potwierdzają słuszność decyzji o tegorocznej akwizycji. Wierzymy, że krok ten stanowi punkt wyjścia do obrazu Grupy Trans Polonia w kolejnych latach. Zwiększamy skalę sprzedaży, jak i notujemy wyższe zyski. Na uwagę zasługują także lepsze wskaźniki rentowności.

Jednak dzisiejsza Grupa Trans Polonia to nie tylko segment paliwowy – nadal rozwijamy naszą dotychczasową działalność przewozu płynnych produktów chemicznych, zwłaszcza w relacjach międzynarodowych – tu w I półroczu skala sprzedaży była wyższa o ponad 26 proc. Obszar ten z pewnością może zaliczyć ostatnie miesiące do udanych – powiedział Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.

Grupa poprawiła rentowności na każdym poziomie zysków. W II kwartale, gdzie ujęcie kosztów akwizycji było znikome (-0,3 mln zł), rentowność operacyjna podwoiła się (8,1 proc. vs. 3.2 proc.), a na poziomie zysku netto, wzrosła do 3,2 proc. (wobec 2,3 proc. rok wcześniej).

– Akwizycja wiązała się z zaciągnięciem przez Grupę Trans Polonia długu, który w momencie wyjściowym znajdował się na relatywnie wysokim poziomie, co jest naturalne w przypadku tego typu transakcji. Ostatnie miesiące przynoszą sukcesywny spadek zadłużenia. Jak najniższy dług odsetkowy jest jednym z naszym priorytetów  – dodał Krzysztof Luks, Wiceprezes Zarządu Trans Polonia S.A. i dyrektor finansowy.

Na koniec I kwartału kredyty i pożyczki (kredyt inwestycyjny, w rachunku bieżącym, pożyczka mezzanine) wynosiły 71,9 mln zł, a na dzień 30 czerwca – 63,9 mln zł. Pozostałe oprocentowane zadłużenie stanowiąleasingi finansowe floty. 29 lutego 2016 roku Trans Polonia poprzez transakcję o wartości 88,2 mln zł, nabyła 100 proc. aktywów Orlen Transport, z siedzibą w Płocku. Podmiot rozszerzył flotę Grupy o 223 specjalistyczne zestawy cysternowe oraz 23 terminale paliwowe rozlokowane w całej Polsce. OTP S.A. jest dystrybutorem paliw do 1,4 tys. Stacji GK Orlen – a łącznie z innymi klientami – spółka zależna Trans Polonii dostarcza paliwo do ok. 2 tys. stacji.

Trans Polonia

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com