Reklamy
Biznes

Wartość transakcji na globalnym rynku chemicznym bije kolejne rekordy

W 2015 roku na rynku fuzji i przejęć w globalnym przemyślechemicznym doszło do 612 transakcji, których wartość wyniosła 145,8 mld dolarów, niemal dwa razy więcej niż rok wcześniej. Zdaniem autorów raportu „2016 Global chemical industry mergers and acquisitions outlook. A quest for focus”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, w tym roku aktywność ta powinna się utrzymać na podobnym, wysokim poziomie. W 2016 r. Deloitte oczekuje kolejnych spektakularnych transakcji w ramach konsolidacji sektora oraz dalszego pozbywania się aktywów przez koncerny chemiczne, w celu upraszczania ich struktur.

W porównaniu do 2014, w roku 2015 liczba transakcji M&A lekko spadła, ale ich wartość wzrosła z 77,8 mld dolarów do 145,8 mld dolarów. Aż w 16 przypadkach wartość transakcji sięgnęła ponad miliard dolarów. Rekordowa i cały czas czekająca jeszcze na zatwierdzenie przez regulatora okazała się ogłoszona pod koniec ubiegłego roku fuzja dwóch amerykańskich chemicznych gigantów: Dow Chemical i DuPont. To właśnie w efekcie wartej ponad 73 mld dolarów transakcji, globalna wartość fuzji i przejęć w sektorze chemicznym skoczyła w ujęciu rocznym aż o 87%.

Tradycyjnie najwięcej transakcji M&A w przemyśle chemicznym, bo aż 186 dokonano na rynku amerykańskim. Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się Chiny i Niemcy z odpowiednio 78 i 37 transakcjami. Najaktywniejszymi segmentami pod względem transakcji były największe z nich, czyli segmenty podstawowych surowców chemicznych (372 transakcji) oraz produktów przejściowych i chemii specjalistycznej (147 transakcji). „Szanse na tak duży wzrost wartości transakcji jak w 2015 r. są raczej nieduże, ale wiele czynników przemawia za utrzymaniem się wysokiej aktywności na rynku M&A w sektorze chemicznym. Presja konkurencyjna oraz globalne spowolnienie gospodarcze mogą zachęcać kolejne duże spółki chemiczne do spektakularnych transakcji w ramach konsolidacji sektora. Niski koszt długu i jego dobra dostępność sprawiają, że fuzje i przejęcia dla wielu zarządów mogą być atrakcyjnym sposobem na dostarczenie akcjonariuszom oczekiwanego przez nich wzrostu wartości.” – mówi Marek Chlebus, szef Zespołu ds. Energii i Zasobów Naturalnych w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte.

Duży wpływ na aktywność sektora w obszarze M&A będzie miał trend pozbywania się przez spółki chemiczne aktywów niezwiązanych z ich podstawową działalnością oraz upraszczania struktur. Po dojściu do skutku transakcji Dow Chemical – DuPont, w najbliższych latach aktywa obu spółek zostaną ponownie podzielone pomiędzy trzy różne spółki, operujące w trzech różnych segmentach. O wydzieleniu części swoich działalności do oddzielnych spółek, myślą również tacy giganci jak Bayer czy Air Products. „Od 2013 r. w sektorze chemicznym obserwujemy coraz większą ilość transakcji wynikającą z tzw. spin-offów. Wydzielanie części działalności do oddzielnej spółki związane jest z upraszczaniem struktur koncernów chemicznych oraz z korzyściami podatkowymi. W USA do tego typu działań zarządy spółek zmuszane są przez aktywnych inwestorów finansowych (tzw. activist investors), którzy w przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy dość mocno ingerują w pracę zarządów spółek.” – wyjaśnia Paweł Kordala, Associate w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte, Zespół ds. Energii i Zasobów Naturalnych. Według prognoz Deloitte największym rynkiem fuzji i przejęć w sektorze chemicznym pozostaną Stany Zjednoczone, gdzie dostęp do taniej ropy i najtańszego na świecie gazu powinien sprzyjać transakcjom w sektorze.

O ile prognozy dla rynku M&A w sektorze chemicznym w 2016 r. pozostają optymistyczne, o tyle na horyzoncie można dostrzec szereg ryzyk dla takiego scenariusza. Zarządy dużych koncernów w efekcie silnej aktywności transakcyjnej w ostatnich latach mogą zacząć się skupiać na integracji połączonych aktywów, kosztem nowychpomysłów na fuzję i przejęcia. Część spółek w efekcie kryzysu w innych branżach (np. oil&gas) może próbować poszukiwać okazji inwestycyjnych poza sektorem chemicznym. Dodatkowo na podejściu zarządów do dalszej konsolidacji sektora zawarzyć powinien stopień satysfakcji z osiąganych synergii z transakcji z ostatnich lat.

Deloitte

Reklamy