Reklamy
Biznes

WDX szacuje dobre wyniki finansowe w II kwartale 2016 roku

WDX S.A., notowana na GPW Spółka oferująca kompleksowe rozwiązania z zakresu wyposażenia magazynów, opublikowała szacunki wyników finansowych osiągniętych w II kwartale bieżącego roku.

Przychody ze sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 15 proc. do wartości 34,3 mln zł. Pozytywnie odznaczył się zysk netto, który wyniósł 1,34 mln zł, wobec niewielkiej straty w II kwartale 2015 roku.

Zysk EBITDA w okresie kwiecień-czerwiec bieżącego roku to 5 mln zł (+128% r/r). Po wyłączeniu w ubiegłym roku nakładów na modernizację parku maszynowego w Zgierzu, Spółkaw ostatnim kwartale wypracowała wyższe marże. Całościowo wyniki I półrocza wypadają podobnie jak w pierwszych sześciu miesiącach 2015 roku.

– Dobrze i stabilnie oceniamy ostatnie miesiące w działalności Spółki WDX. Rezultaty finansowe osiągnięte przez Spółkę zarówno w II kwartale, jak i całym półroczu tego roku to nasze standardowe poziomy, przy założeniu braku realizacji dużych kontraktów. Mimo to nasze rentowności wypadły pozytywnie – Rentowność zysku EBITDA w I kwartale 2016 roku wzrosła o 7,2 p.p. do 14,6 proc, a zysku netto – 3,9 proc. – powiedziałMarek Skrzeczyński, Prezes Zarządu WDX S.A.

Spółka w ostatnich miesiącach pozyskała nowych klientów, m.in. na rynkach zagranicznych. Tu m.in. nawiązano współpracą z Grupą SAG, wiodącym europejskim podmiotem z segmentu automotive. Spółka rozpoczęła realizację pierwszego kontraktu na dostawę regałów magazynowych, którego wartość wynosi 2 mln zł. SAG funkcjonuje nie tylko na rynku szwajcarskim, ale także austriackim, słoweńskim, rumuńskim, węgierskim, słowackim i w krajach Beneleksu.

WDX S.A.

Reklamy