Biznes

Wycena przedsiębiorstwa – samodzielnie czy z ekspertami?

Sprzedaż przedsiębiorstwa lub zabezpieczenie na nim kredytu wymaga wyceny jego składników. Zrealizować to można samemu lub z pomocą ekspertów. Czy możliwa jest profesjonalna wycena przedsiębiorstwa zrealizowana przez jego właścicieli?

Podmioty wyodrębnione prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie uważa się za przedsiębiorstwa. To właśnie ich zadaniem jest prowadzenie działalności gospodarczej. Każdy, kto chce funkcjonować i zarabiać na rynku, może założyć spółkę lub jednoosobową działalność gospodarczą. W przypadku założenia spółki kodeks handlowy wyróżnia spółki osobowe (partnerskie, komandytowe) oraz kapitałowe (np. akcyjne).

Podczas wyceny uwzględnia się różne czynniki, zależy to od rodzaju podmiotu i celu, w jakim jest prowadzona wycena. Każde przedsiębiorstwo wymaga indywidualnego podejścia. Dzięki temu wycena będzie bardziej precyzyjna. Metod wyceny jest kilka, dlatego warto je poznać, by wybrać najkorzystniejszą dla firmy.

Metody wyceny jakie można wyróżnić

Współcześnie wykorzystuje się trzy metody wyceny przedsiębiorstw. Eksperci wymieniają: dochodowa, porównawczą i majątkową. Oczekiwania właściciela i przeznaczenie samej wyceny powinny decydować o jej wyborze. Często zdarza się, że właściciele firm nie znają powyższych pojęć, warto zatem się z nimi zapoznać.

Metody dochodowe wymagają zwrócenia uwagi na korelację pomiędzy dochodami, a wartością przedsiębiorstwa w okresie roku kalendarzowego. Można tutaj wskazać metodę bazującą na dywidendzie lub metodę mnożnikową.

Metody majątkowe są również bardzo popularne, a uwzględniają aktywa i pasywa, które posiada dane przedsiębiorstwo. Wskazanie różnicy pomiędzy pasywami i aktywami jest istotą wyceny. W tym przypadku należy także pamiętać o informacjach niezwiązanych z bilansem, na przykład o znaku firmowym. Metody majątkowe muszą uwzględniać również inwentaryzację środków trwałych.

Najrzadziej wykorzystuje się metody porównawcze, gdzie określa się wartość przedsiębiorstwa na podstawie porównania go z innymi podmiotami działającymi na rynku. Te metody posiadają oczywiście sporo zalet, jednak nie brakuje także wad. Jednym z największych problemów jest wyszukanie podmiotów zbliżonych w celu porównania ich do przedsiębiorstwa będącego przedmiotem wyceny.

Co jest istotne w wycenie przedsiębiorstwa?

Określenie metody wyceny nie jest jedyną kwestią na którą musi zwrócić uwagę właściciel firmy, samodzielnie dokonujący wyceny. Bardzo ważne jest to, co poddaje się wycenie. Są tutaj dwie możliwości: wycena może obejmować całość przedsiębiorstwa lub poszczególne jego składniki. Druga opcja jest najczęściej wybierana w przypadku metod majątkowych.

Dla tych wszystkich, którzy wybrali metody dochodowe, wielkie znaczenie ma zebranie danych dotyczących prognozowanych dochodów możliwych do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo w przyszłości. Działanie przedsiębiorstwa ma tutaj kluczowe znaczenie i trzeba się mu dokładnie przyjrzeć.

Raport jest niezbędny

W raporcie trzeba przedstawić wszystkie wyniki, czyli informacje dotyczące ceny przedsiębiorstwa. Taki dokument jest nie tylko bardzo ważny dla właściciela, dla którego stanowi wewnętrzną informację dotyczącą firmy. Jest on także bardzo istotny dla potencjalnych inwestorów, kupców lub analityków bankowych, gdyż decyduje o przyznaniu firmie kredytu itp. Dokument musi zawierać informację na temat metody wyceny oraz wszelkie wyliczenia z nią związane.

Na profesjonalny raport składają się cztery części:

  • formalno-prawna – znajdują się tutaj informacje ogólne o spółce i obszarach jej działalności;
  • analiza finansowo-ekonomiczna – związana jest m.in. z analizą rentowności przedsięwzięcia ze wskazaniem potencjalnego ryzyka;
  • metodologia wyceny – wskazanie metod, które zostały wybrane do dokonania wyceny;
  • określenie wartości – przedstawienie wyników zrealizowanej analizy.

Dokument raportu nie musi być duży objętościowo, ale powinien być przystępnie napisany. Powinien być kompletny i zawierać wszystkie niezbędne informacje, które złożyły się na wycenę.

Wycena samodzielna czy z pomocą ekspertów?

Stworzenie wyceny i raportu jest bardzo ważne w rozwoju przedsiębiorstwa, może znacznie podnieść jego wartość na rynku. Dla osób, które nie posiadają specjalistycznej wiedzy w tym zakresie i mogą popełnić błędy, dobrym rozwiązaniem może okazać się skorzystanie z usług specjalistów. Nie brakuje firm, które zajmują się profesjonalną wyceną przedsiębiorstw i nieruchomości. Zatrudniają one ekspertów z doświadczeniem i wiedzą, co niewątpliwie jest ich atutem. Koszty takich usług można potraktować jako inwestycję, gdyż dobrze przeprowadzona wycena może być kluczem do skutecznych negocjacji z partnerami biznesowymi.

Przygotowaniem artykułu zajęli się specjaliści na co dzień zajmujący się wycenami firm, którzy pracują w serwisie www.rzeczoznawcy.net.pl .

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com