Aktualności Biznes

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – jak to zrobić?

W księdze wieczystej zapisane są wszelkie informacje o nieruchomości. W rejestrze tym znajduje się także wpis o hipotece, jeśli takowa się pojawiła, na przykład w momencie zaciągania kredytu w banku. Jeżeli taka należność zostanie spłacona, należy wykreślić hipotekę z księgi wieczystej. Kto powinien o to wnioskować i jak to zrobić?

Kiedy wykreślić hipotekę?

Najczęściej konieczność wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej pojawia się w momencie spłacenia kredytu. Dokonać tego powinien właściciel bądź właściciele nieruchomości, po uregulowaniu należności. Bank ani inny wierzyciel nie wykona tego w imieniu właściciela. Jeżeli hipoteka nie zostanie wykreślona, mogą pojawić się problemy ze sprzedażą mieszania, domu lub działki. Obecny w księdze wieczystej wpis o hipotece jest także przeszkodą do zaciągnięcia kolejnego kredytu.

Gdzie znaleźć wpis o hipotece?

Wpis o hipotece widnieje w księdze wieczystej nieruchomości. Dane te zawsze znajdują się w dziale IV rejestru. Tutaj znajdziemy dokładne informacje o rodzaju hipoteki – czy jest to hipoteka umowna, powstała w wyniku zaciągnięcia kredytu, czy też przymusowa, orzeczona np. przez prokuratora bez woli właściciela. W dziale IV są także dane o sumie (wysokości) zadłużenia, walucie, a także o właścicielu hipotecznym (np. banku) oraz stosunku prawnym hipoteki (w przypadku kredytu będzie to jego umowa).

Wykreślenie hipoteki – jak to zrobić?

Aby wykreślić hipotekę z księgi wieczystej, przede wszystkim potrzebne jest zaświadczenie od wierzyciela, na przykład od banku, że całość należności została spłacona. Jest to dokumenty niezbędny. Musi on zawierać dane dłużnika, numer księgi wieczystej nieruchomości oraz tytuł hipoteki, wraz ze wskazaniem wysokości zadłużenia.

Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza KW-WPIS –”Wniosek o wpis w księdze wieczystej”. Taki dokument dostępny jest w każdym Sądzie Rejonowym, a także na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości skąd można go pobrać. Formularz powinien być wypełniony z dużą uwagą. Musi on zawierać prawidłowo wpisany numer księgi wieczystej danej nieruchomości, której dotyczy wniosek. Bardzo ważna jest także poprawnie podana wysokość kwoty hipotecznej. Na końcu wniosek zostać podpisany przez wszystkich wnioskodawców – właściciela bądź właścicieli nieruchomości.

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nie jest trudne ani czasochłonne. W razie jakichkolwiek problemów warto skorzystać z pomocy pracowników sądu.

Gdzie i za ile?

Wypełniony i podpisany wniosek, wraz ze wszystkimi załącznikami, należy złożyć w Sądzie Rejonowym, w którym znajduje się księga wieczysta danej nieruchomości, a więc w sądzie właściwym dla miejsca położenia nieruchomości.

Podczas składania wniosku, konieczne jest uiszczenie opłaty, w postaci zakupienia znaczków skarbowych. Za wykreślenie jednej hipoteki obecnie płaci się 100 zł. Otrzymane w kasie sądu znaczki skarbowe trzeba przykleić na wniosku. Opłatę można również wykonać przelewem, a do wniosku załączyć dowód płatności.

Z punktu widzenia właściciela nieruchomości, wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej jest niezmiernie ważne. Najlepiej zrobić to tuż po spłaceniu całej należności wierzycielowi. Więcej informacji na temat „usuwania” hipoteki z rejestru, a także dodatkowych, praktycznych porad można znaleźć na stronie Ksiegiwieczyste.edu.pl.

Foto: Fotolia

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com