Reklamy
Biznes

Wyniki Concordii za rok 2015

WTUŻiR Concordia Capital SA

W roku 2015 Concordia Capital odnotowała zysk netto rzędu 4,1 mln zł netto.  Składka przypisana pozyskana przez Towarzystwo wyniosła 57,8 mln zł, czyli o 3% więcej niż w analogicznym okresie roku 2014. Wzrostten Concordia zawdzięcza przede wszystkim zwiększonej sprzedażyubezpieczeń indywidualnych. Początek 2015 r. to okres intensywnychprac związanych z dostosowaniem się do wytycznych KNF dotyczących  dobrych praktyk w zakresie bancassurance, w konsekwencji których Concordia stworzyła indywidualny produkt życiowy. Zastąpił on dotychczasowe ubezpieczenie na życie kredytobiorców, którego sprzedaż w 2015 r. ukształtowała się na poziomie 23,6 mln zł.

W minionym roku Concordia Capital wypłaciła 16,9 mln zł świadczeń za ponad 9,4 tys. zdarzeń, wynikających zpolis życiowych. Zdecydowana większość wypłat wynikała z tzw. świadczeń prostych, czyli śmierci rodzica lub teścia, urodzenia dziecka oraz pobytu ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby. Ponadto, różnego rodzaju świadczenia  z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (NNW). Wartościowo jednak największe świadczenia wypłacone zostały z tytułu śmierci ubezpieczonego (łącznie ponad 4,5 mln zł), śmierci rodzica lub teścia (łącznie blisko 3 mln zł) oraz trwałego uszczerbku na zdrowiu NNW (łącznie ponad 2,2 mln zł).

Wskaźniki, które świadczą o stabilności zakładu ubezpieczeń i w liczbowy sposób określają, czy jest on pewnym partnerem w biznesie, to pokrycie środkami własnymi marginesu wypłacalności, pokrycie środkami własnymi kapitału gwarancyjnego (minimalna wartość to 100%) oraz pokrycie aktywami rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (minimalna wartość również 100%). Dla życiowej spółki Concordii wskaźniki te w 2015 r. wyniosły odpowiednio: 172,8%; 200,7% oraz 135,5%.

Concordia Polska TUW

W 2015 r. Concordia Polska TUW utrzymała silną pozycję w sektorze agro, rozwijając przy tym pozostałe gałęzie swojej działalności. W ubiegłym roku Towarzystwo sprzedało ubezpieczeń za łączną kwotę  341,1 mln zł, czyli o 9,6 mln więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Z czego 64,9 mln zł (wzrost o 15,7% w stosunku do 2014 r.) stanowiły ubezpieczenia maszyn rolniczych (agrocasco), na uprawy natomiast przypadło 154,5 mln zł (wzrost o 14,2% w stosunku do 2014 r.). Concordia zapewnia tym samym ochronę około 50 tys. rolników, którzy zdecydowali się powierzyć jej ponad 1,2 mln hektarów upraw, czyli około 40 proc. wszystkich ubezpieczonych upraw w Polsce.

Klienci Concordii Polska TUW w 2015 r. otrzymali łącznie  154,7 mln zł odszkodowań za 19,7 tys. szkód majątkowych. Ze względu na wyjątkowo upalne lato i brak opadów doszło do zwiększonej ilości niekorzystnych zdarzeń, w tym pożarów maszyn rolniczych. Concordia zlikwidowała 3,2 tys. szkód z udziałem sprzętów rolniczych, za które wypłaciła 34,8 mln zł odszkodowań. Wpłynęło to znacząco na wynik Towarzystwa, który wyniósł – 4,3 mln zł.

Szkodowość w ubezpieczeniach agrocasco ukształtowała się na poziomie 68,1% (wobec 50,6% w 2014 r.), upraw natomiast 49,9% (w stosunku do 68,8% w 2014 r.).
Concordia Polska TUW zakończyła 2015 r. ze wskaźnikiem pokrycia: środkami własnymi marginesu wypłacalności na poziomie 145,7%, środkami własnymi kapitału gwarancyjnego rzędu 437,2% oraz aktywamirezerw techniczno-ubezpieczeniowych wysokości 163,7%.

Concordia Polska TUW

Reklamy