Biznes

Wyniki DNB za 2015

Ubiegły rok DNB Bank Polska zamknął zyskiem netto w wysokości 56,4 mln zł (por. 40,7 mln zł w 2014 r.), co daje 67,2 mln zł zysku brutto (54,1 mln zł w 2014 r.). Całkowite przychody banku  z działalności operacyjnej w 2015 r. wzrosły o 6 proc.  w stosunku do roku 2014 i wyniosły 234,6 mln zł (222,0 w mln zł w 2014 r.). Największą pozycję w przychodach banku stanowił wynik z tytułu odsetek (68 proc. wszystkich przychodów). Wynik ten wzrósł o 14 proc. i wyniósł 159,4 mln zł; w tym samym czasie z tytułu opłat i prowizji bank zarobił 27,0 mln zł (31,0 mln zł w 2014 r.).

1 342,0  mln zł funduszy własnych zapewnia bankowi odpowiedni poziom wypłacalności. Na koniec roku współczynnik wypłacalności DNB wyniósł 15,75%. Bank dysponował bazą depozytów na poziomie 3 156  mln zł; z kolei saldo kredytów osiągnęło poziom 7 985,2 mln zł. W minionym roku bank udzielił ponad 1 mld zł nowego finansowania klientom korporacyjnym.

Od 2013 roku DNB Bank Polska koncentruje się na bankowości korporacyjnej. 2015 jest drugim, pełnym rokiem po zakończeniu procesu restrukturyzacji i sprzedaży części detalicznej, w którym pogłębia specjalizację, ale też – jako bank korporacyjny – podwyższa oczekiwania co do wielkości obsługiwanych firm. Aktualnie DNB współpracuje z firmami o rocznych obrotach na poziomie co najmniej 300 mln zł. Bank kontynuuje jednocześnie swoją politykę specjalizacji sektorowej – realizuje nietypowe transakcje przygotowywane na życzenie firm z obsługiwanych sektorów i uwzględniające specyfikę tychże sektorów; swoją wiedzą dzieli się w trakcie branżowych spotkań dla klientów (konferencje, spotkania w regionach, spotkania branżowe); cykliczne przygotowuje raporty gospodarcze z cyklu „Kierunki”, które są przedmiotem debaty ze środowiskami gospodarczymi i menedżerami polskich firm).

Nowym, ważnym elementem budowania pozycji DNB jako strategicznego doradcy dla klientów będzie bankowość inwestycyjna, którą bank zaczął już rozwijać w minionym roku. Bank planuje zainteresować swoją ofertą m.in. fundusze private equity (transakcje wykupów lewarowanych), doradzać kluczowym klientom przy fuzjach i przejęciach oraz rozwinąć usługi organizacji emisji obligacji korporacyjnych oraz municypalnych skierowanych do inwestorów profesjonalnych w ramach oferty prywatnej.

W całym 2015 Bank DNB realizował szereg niestandardowych transakcji na rzecz klientów z tzw. sektorów strategicznych. W sektorze TMT (telekomunikacja, media, technologie) bank zwiększył zaangażowanie na największych polskich spółkach telekomunikacyjnych oraz klientach międzynarodowych. W sektorze energetycznym realizował m.in. pomostowe finansowanie dużego projektu wiatrowego w strukturze project finance. W sektorze publicznym sfinalizował nowatorskie struktury typu: obligacje przychodowe czystrukturyzowane transakcje z ryzykiem municypalnym. Dla klienta reprezentującego sektor: handlu i usług (wiodąca grupa farmaceutyczna) m.in. transakcję reverse factoring z dyskontem. Na życzenie klientów reprezentujących tzw. przemysł wytwórczy wprowadził do oferty zabezpieczenie przed zmianami cen surowców (commodity hedging).

W drugiej połowie 2015 r. bank zwiększył zakres swojej działalności w sprzedaży produktów zabezpieczających ceny na rynku surowców, co wynikało w dużej mierze z niskich kosztów towarów, zwłaszcza metali. Z oferty banku w tym zakresie korzystali w minionym roku przede wszystkim producenci części motoryzacyjnych. Aktualnie  klienci DNB mają do swojej dyspozycji derywaty zabezpieczające przed ryzykiem zmian cen metali (miedź, aluminium, ołów, cynk, nikiel, cyna), stali  oraz ropy naftowej.

Bank umacnia także swoje kompetencje produktowe. W ubiegłym roku przeprowadził kilka znaczących implementacji w dziedzinie cash management w spółkach telekomunikacyjnych czy spółkach zarządzaniawierzytelnościami. Wdrożył również kompleksowe rozwiązanie w zakresie płatności zagranicznych, które z punktu widzenia klientów istotnie skracają czas realizacji takich przelewów. Z powodzeniem oferuje również swoim klientom rachunki powiernicze / zastrzeżone). W 2015 r. rachunki te rozliczały i zabezpieczały liczne transakcje typu M&A czy też były wykorzystywane przez fundusze private equity. Co kwartał bank odnotowuje także stały wzrost liczby otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych prowadzonych dla deweloperów.

DNB Bank Polska

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com