Reklamy
Biznes

Wyniki Lokum Deweloper za rok 2015

W 2015 r. Grupa Lokum Deweloper osiągnęła przychody na poziomie 129,2 mln zł (wzrost o 2% r/r). W okresie tym zawarła 377 umów przenoszących własność lokali (akty notarialne), wobec 393 umów w 2014 r.

Skonsolidowany zysk netto wyniósł 37,5 mln zł (wzrost o 44% r/r), co przełożyło się na utrzymanie ponadprzeciętnej dla branży rentowności netto w wysokości 29%. Zarząd rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości
0,62 zł/akcję, co stanowi blisko 30% skonsolidowanego zysku netto.

Spółka zrealizowała zapowiadane na 2015 r. prognozy finansowe i podtrzymuje prognozy na rok bieżący. W 2015 r. Grupa zanotowała rekordową liczbę przedsprzedanych mieszkań: 486 lokali, co oznacza wzrost o 37% r/r.

– Ubiegły rok był dla nas bardzo ważny i jednocześnie pod wieloma względami rekordowy. Zrealizowaliśmy prognozy finansowe osiągając najwyższe w naszej historii przychody, utrzymując przy tym wysoką rentowność netto. Podpisaliśmy również rekordowo wysoką liczbę umów przedsprzedaży mieszkań, co pozytywnie przełoży sie na wyniki w kolejnych okresach. Jednocześnie w zeszłym roku przeprowadziliśmy emisje akcji oraz obligacji, co zapewnia nam możliwości pozyskiwania nowych gruntów i realizowania kolejnych projektów. Zgodnie ze strategią znacząco zwiększamy skalę działalności, czego potwierdzeniem jest rozpoczęcie kolejnych projektów we Wrocławiu, ale również wejście w ostatnich tygodniach na rynek krakowski, gdzie budowa naszego pierwszego osiedla ma ruszyć juz w drugiej połowie bieżącego roku – mówi Bartosz Kuźniar, Prezes Zarządu Lokum Deweloper.

Osiągnięcie rekordowego wyniku przedsprzedaży w 2015 r. było możliwe dzięki wprowadzeniu do oferty 482 lokali w dwóch lokalizacjach we Wrocławiu. Na poprawę wyników finansowych pozwoliło natomiast zakończenie budowy czterech projektów z łącznie 459 lokalami i zawarcie umów przenoszących własność 377 lokali (sprzedaż mierzona aktami notarialnymi).

Jeszcze lepsze perspektywy na rok 2016

Dalsze zwiększanie skali działalności przez Grupę Lokum w 2016 r. będzie możliwe dzięki planom wprowadzenia do sprzedaży projektów obejmujących łącznie 767 nowych mieszkań we Wrocławiu oraz pierwszej inwestycji w Krakowie ze 112 mieszkaniami, łącznie 879 lokali.

W 2016 r. można spodziewać się także wzrostów jeżeli chodzi o wyniki finansowe. Grupa Lokum podtrzymuje ogłoszone w sierpniu zeszłego roku prognozy finansowe zakładające osiągnięcie przychodów na poziomie 172,1 mln zł i zysku netto Grupy w wysokości 42,4 mln zł.

Solidne fundamenty dla dalszego rozwoju

W 2015 r. i pierwszych miesiącach bieżącego roku Grupa Lokum konsekwentnie rozbudowuje bank ziemi we Wrocławiu i na nowym dla siebie rynku krakowskim. Dzięki  zawartym umowom, przygotowuje projekty na kolejne 4000 lokali, z czego 2500 przypada na Wrocław, a 1500 na Kraków. Realizację pierwszego projektu w Krakowie Grupa Lokum rozpocznie w III kwartale tego roku.

Finansowanie dalszego rozwoju

W grudniu 2015 r. Grupa Lokum pozyskała 36 mln zł z emisji nowych akcji oraz zadebiutowała na GiełdziePapierów Wartościowych w Warszawie. Równolegle zakończyła się emisja kolejnej serii obligacji Spółki o wartości 30 mln zł. Dzięki obu emisjom Grupa Lokum pozyskała nowe środki na sfinansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich, w tym także zakup nowych gruntów. Na koniec 2015 r. wolne środki pieniężne w wysokości 98,5 mln zł znacząco przewyższały zadłużenie finansowe, które wynosiło 68,6 mln zł.

Lokum Deweloper

Reklamy