Reklamy
Biznes

Wzrost obrotów Grupy Redan o 11% w I półroczu br.

O 11% do 282 mln zł zwiększyły się w I półroczu br. obroty Grupy Redan względem tego samego okresu poprzedniego roku. W samym czerwcu przychody wyniosły 52 mln zł i były aż o 17% wyższe w ujęciu r./r. Za wzrost sprzedaży odpowiadała głównie sieć dyskontowa TXM textilmarket, ale także część modowa Top Secret osiągnęła dodatnie dynamiki.

Grupa Redan w czerwcu 2016 r. osiągnęła 52 mln zł przychodów, czyli o 17% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Narastająco przez pierwsze sześć miesięcy tego roku obroty wyniosły łącznie 282 mln zł i były wyższe o 11% w ujęciu r./r. Powierzchnia całej sieci handlowej grupy na koniec czerwca wyniosła 127 tys. m2, co oznacza wzrost o 13% w odniesieniu do czerwca 2015 r.

„Dla sieci dyskontowej TXM textilmarket zarówno czerwiec jak i całe pierwsze półrocze było bardzo udanym okresem pod względem zrealizowanej sprzedaży. Wysokie dodatnie dynamiki obrotów były osiągane w wyniku systematycznego zwiększania powierzchni handlowej, poprzez otwieranie nowych marketów, jak również dzięki utrzymywaniu bardzo atrakcyjnej oferty. Z kolei na wzrost obrotów sieci modowej Top Secret wpływ miało z pewnością dobre przyjęcie kolekcji letniej, dopasowanej do oczekiwań klientów. W skali całego półrocza obroty tej części biznesu były na nieznacznie wyższym poziomie niż rok wcześniej” – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes  Zarządu Redan SA.

Sieć dyskontów odzieżowych TXM textilmarket w czerwcu br. uzyskała 32 mln zł obrotów, czyli o 24% więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku. Od stycznia do czerwca br. przychody TXM textilmarket w ujęciu r./r. poprawiły się o 19% i wyniosły 168 mln zł. Sieć sprzedaży sektora dyskontowego na koniec minionego miesiąca liczyła 369 sklepów własnych o łącznej powierzchni 84,6 tys. m2 i była o 20% większa niż na koniec czerwca 2015 r.

W segmencie modowym czerwcowa sprzedaż towarów sięgnęła 20 mln zł i była wyższa o 8% niż w czerwcu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym obroty w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosły 114 mln zł i były o 1% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Punkty handlowe działające w sieci sprzedażymarek Top Secret, Troll i Drywash na koniec czerwca 2016 r. miały łączną powierzchnię 42,3 tys. m2, czyli o 2% więcej niż w czerwcu 2015 r.

Grupa Redan

Reklamy