Biznes

Zarząd CDRL chce zaproponować dywidendę w wysokości 85 gr. na akcję

Zarząd spółki CDRL przedstawi do zaopiniowania Radzie Nadzorczejwniosek zgodnie z którym zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniuwypłatę dywidendy z zysku za 2015 r. Propozycja zakłada, że jejwartość wyniesie 85 groszy na jedną akcję.

„Zeszły rok był bardzo udany dla naszej spółki. Pomimo niekorzystnej sytuacji na rynku walutowym, zanotowaliśmy bardzo dobre wyniki. Dobra i bezpieczna sytuacja finansowa pozwala nam podzielić się zyskiem z akcjonariuszami i zaproponować wyższą dywidendę niż przed rokiem” – powiedział prezes Marek Dworczak. Rekomendacja Zarządu oznacza, że spółka przeznaczyłaby na wypłatę 5,15 mln zł z jednostkowego zysku netto CDRL S.A., który wyniósł 8,17 mln zł.

W zeszłym roku spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 75 gr. na jedną akcję z zysku za 2014 r.

Szczegółowe propozycje (m.in. dot. Dnia Dywidendy i Dnia Wypłaty) Zarząd przekaże w odrębnym wniosku, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej.

Skonsolidowany zysk netto grupy CDRL w 2015 r. wyniósł 13,3 mln zł, czyli o 16,7% więcej niż w poprzednim roku. Przychody właściciela marki Coccodrillo wzrosły o ponad 13% do 179,4 mln zł, EBITDA o 10,4% do 20,5 mln zł, a zysk operacyjny o ponad 11% do 17,9 mln zł.

Ostateczną decyzję w sprawie wypłaty dywidendy i jej warunków podejmie Walne Zgromadzenie.

Grupa CDRL

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com