Reklamy
Biznes

Zarząd EuCO S.A. rekomenduje wypłatę dywidendy

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO), lidera rynku odszkodowań w Europie Środkowo-Wschodniej, podjął uchwałę w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy z zysku za 2015 rok w  kwocie 20,048 mln złotych, co daje 3,58 złotych na jedną akcję. Biorąc pod uwagę aktualny kurs giełdowy EuCO, zaproponowana przez Zarząd kwota daje stopę dywidendy na poziomie 7 procent, co plasuje EuCO w czołówce spółek, które w największym stopniu podzielą się zyskiem z akcjonariuszami.

Uchwała jest zgodna z wprowadzoną w EuCO polityką dywidendową, która zakłada, że zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości nie niższej niż 25 proc. skonsolidowanego zysku netto Grupy EuCO.

„EuCO jest atrakcyjnym „produktem” inwestycyjnym. Bardzo silna pozycja na rynku, rekordowe wyniki oraz bardzo dobra sytuacja finansowa pozwalają nam każdego roku, od debiutu giełdowego w 2010 roku, dzielić się zyskami z akcjonariuszami. Biorąc pod uwagę dalsze plany rozwoju Grupy EuCO, naszym zamiarem jest coroczne zwiększanie kwot wypłacanych dywidend. A gdy jeszcze dodam, że od debiutu nasze akcje podrożały o prawie 200 procent – to nie muszę chyba nikogo przekonywać do inwestycji w EuCO”, podkreśla Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

W ubiegłym roku EuCO wypracowało rekordowe wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej EuCO  przekroczyły 91 milionów złotych i były o prawie 50 procent wyższe niż w 2014 roku. Zysk netto został wypracowany na poziomie 22,6 milionów złotych – to rezultat także o prawie 50 procent lepszy od osiągniętego przed rokiem.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za 2015 rok podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.

Reklamy