Reklamy
Biznes

Zarząd IMS rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 15 gr. na akcję

Zarząd Grupy IMS zarekomendował przeznaczenie 4,61 mln zł z zyskuza 2015 r. na dywidendę. Jeśli Walne Zgromadzenie przyjmie tą propozycję, będzie to oznaczało wypłatę w wysokości 15 groszy na akcję, czyli o 88% więcej niż przed rokiem.

„Chcemy żeby Akcjonariusze mogli odczuć, że spółka notuje coraz lepsze wyniki. Dlatego dążymy do tego żeby wartość dywidendy każdego roku rosła” – powiedział Piotr Bielawski wiceprezes IMS S.A.

Spółka, która jest liderem rynku marketingu sensorycznego i mediów in-store, od kilku lat bardzo konsekwentnie zwiększa wartość wypłaty dla akcjonariuszy.

Dywidenda z zysku za 2012 r. wyniosła 2 grosze na akcję, za 2013 r. – 4 grosze, a za 2014 r. – 8 groszy na akcję. Spółka przeznaczyła w tych latach dla akcjonariuszy odpowiednio: 662 tys. zł, 1,327 mln zł i 2,664 zł. Równocześnie przeprowadzała skupy akcji własnych, które umożliwiły wyjście z inwestycji tym akcjonariuszom, którzy byli tym zainteresowani.

Ostateczną decyzję w sprawie dywidendy z zysku za 2015 r. podejmie Walne Zgromadzenie. W zeszłym roku skonsolidowany zysk Grupy IMS wzrósł o 24,5% do 6,85 mln zł. Równocześnie jednostkowy zysk IMS S.A. (z którego wypłaca się dywidendę) wyniósł 6,34 mln zł i był o ok. 35% wyższy niż przed rokiem. Liczba akcji biorących udział w dywidendzie za rok 2015 wynosi 30.713.679 akcji (pozostałe 2.952.284 akcje są akcjami własnymi spółki skupionymi w ramach prowadzonych skupów akcji własnych, które nie uczestniczą w dywidendzie).

W II kwartale zeszłego roku spółka przyjęła „Strategię komunikacji marki IMS na lata 2015-2018” oraz strategiękomunikacji dla całej Grupy Kapitałowej. Jednym z celów nowej identyfikacji Grupy jest zbudowanie silnej, nowoczesnej i rozpoznawalnej marki biznesowej zunifikowanej w modelu monobrandowym. Takie rozwiązanie ma na celu zbudowanie przekazu klarownie obrazującego kompetencje, którymi operuje Grupa.

Konsekwencją nowej strategii była zmiana nazwy spółki na IMS S.A. – tylko pod nią funkcjonuje na rynku i Giełdzie Papierów Wartościowych.

IMS

Reklamy