Biznes

Zmiana zasad i terminów wyznaczania rankingów indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadziła zmiany dotyczące zasad i terminów wyznaczania rankingów indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30. Po raz pierwszy nowe zasady zostaną zastosowane na potrzeby najbliższej rewizji indeksów, która zostanie przeprowadzona w marcu 2016 r.

GPW w wyniku przeprowadzonych analiz i konsultacji wprowadza nowe zasady i terminy kwalifikacji spółek do największych indeksów giełdowych. Zgodnie z nimi, termin przeprowadzania rankingu do rewizji rocznej i korekt kwartalnych WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30 będzie miał miejsce na 4 tygodnie przed zmianą.

Ogłoszenie portfeli indeksów po rewizji rocznej czy kwartalnej korekcie następować będzie na dwa tygodnie przed zmianą. Natomiast terminy zmian portfeli pozostaną bez zmian i przypadać będą po sesji w trzeci piątek marca dla rewizji rocznej oraz trzeci piątek czerwca, września oraz grudnia dla korekty kwartalnej.

Wyznaczanie parametrów obrotu na potrzeby rankingu nie zmieni się i bazować będzie na  danych za ostatnie 12 miesięcy. Natomiast kapitalizacja akcji w wolnym obrocie będzie określana losowo, na podstawie kursuzamknięcia z ostatnich 5 sesji przed dniem rankingu. Wprowadzone zostanie także dodatkowe kryterium kapitalizacji w wolnym obrocie. Zgodnie z nim do rankingu nie będą kwalifikowane spółki z ostatniego kwartyla zestawienia wg. kapitalizacji w wolnym obrocie. W tabeli poniżej przedstawiono porównanie poszczególnychprocesów obecnie oraz po zmianach.

Proces

Obecnie

Po zmianach

Termin rankingu do rewizji rocznej i korekt kwartalnych Po ostatniej sesji stycznia, kwietnia, lipca i października 4 tygodnie przed zmianą
Termin ogłoszenia portfela po rewizji rocznej lub korekcie kwartalnej 5 tygodni przed zmianą 2 tygodnie przed zmianą
Termin zmian portfela w ramach rewizji rocznej Trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia Trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia
Wyznaczanie parametrów na potrzeby rankingu Obrót za ostatnie 12 miesięcy, kapitalizacja w wolnym obrocie na dzień rankingu Obrót za ostatnie 12 miesięcy, kapitalizacja w wolnym obrocie losowo, na podstawie wybranego kursu z ostatnich 5 sesji przed dniem rankingu
Kryterium kapitalizacji w wolnym obrocie Brak Do rankingu nie kwalifikują się spółki z ostatniego kwartyla zestawienia wg. kapitalizacji w wolnym obrocie

Po raz pierwszy nowe zasady zostaną zastosowane podczas rewizji rocznej największych indeksów giełdowych. Ranking tych indeksów zostanie sporządzony po sesji 19 lutego br., zaś informacje o zmianach zostaną ogłoszone po sesji 4 marca br.

Wprowadzane przez nas zmiany mają na celu tworzenie portfeli indeksów giełdowych na podstawie jak najbardziej aktualnych danych. Jest to zgodne z trendami, jakie obserwujemy na innych giełdach oraz z propozycjami zgłaszanymi przez uczestników rynku – powiedział wiceprezes Zarządu GPW, Grzegorz Zawada.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Notowania GPW
Notowania WIG20

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com