Reklamy
Biznes

Zmiany w funkcjonowaniu OFE i ich konsekwencje

W 2013 r. zreformowano funkcjonowanie OFE określając nowe zasady i sposób wypłaty emerytury z ZUS. Ustawodawca wprowadził dobrowolność w zakresie przekazywania składek do OFE i tzw. okienka transferowe, w czasie których możemy zdecydować, czy chcemy, aby nasza składka emerytalna z II filara została podzielona na część przekazywaną do ZUS (4,38%) i OFE (2,92%), czy w całości ewidencjonowana na subkoncie w ZUS (7,3%).

Dodatkowo zostały obniżone opłaty pobierane przez instytucje finansowe zarządzające OFE oraz wprowadzony został tzw. suwak bezpieczeństwa, który zakłada, że 10 lat przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego środki zgromadzone na koncie członka OFE będą stopniowo przekazywane do ZUS i zapisywane na indywidualnym subkoncie ubezpieczonego.

Okienka transferowe

Przyszli emeryci, którzy będą chcieli przenieść składki z ZUS do OFE lub z OFE do ZUS, będą mieli taką szansę już od początku kwietnia do końca lipca bieżącego roku. Później zmian będzie można dokonać w kolejnych okienkach transferowych, które będą uruchamiane co 4 lata czyli w 2020 r., 2024 r., 2028 r. itd.

Oświadczenie o części przyszłej składki emerytalnej należy złożyć osobiście w oddziale ZUS, listownie lub przez Internet w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych.

Osoby dopiero rozpoczynające pracę mogą w okresie 4 miesięcy od podjęcia pierwszej pracy (rozpoczęcia przekazywania składek do ZUS) zdecydować o przekazywaniu składki do OFE, w tym celu w ww. okresie muszą podpisać umowę z wybranym Funduszem. Wtedy składka zostanie podzielona na ZUS i OFE. Jeśli jednak nie zawrą stosownej umowy z OFE, ich składki trafią automatycznie do ZUS. Zmiana będzie możliwa na zasadach ogólnych, tj. w kolejnym okienku transferowym.

Jaka część składki może być przekazywana do OFE?

Składka na ubezpieczenie emerytalne jest obowiązkowa, zarówno na I, jak i II filar. Wynosi ona 19,52% wynagrodzenia brutto, z czego 12,22% wynagrodzenia wpływa na I filar w ZUS, a 7,3% wynagrodzenia trafia do II filaru i w zależności od podjętej decyzji może w całości zostać zewidencjonowane na indywidualnym subkoncie w ZUS lub zostać podzielone między subkonto w ZUS, gdzie zostanie przekazana składka w wysokości 4,3% wynagrodzenia, a OFE, gdzie zostanie przelane 2,92%.

Czas na decyzję

Decyzję co do przekazywania części składki emerytalnej na ZUS lub na ZUS i OFE możemy zmienić jedynie w czasie trwania okienka transferowego, tj. w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca. Wnioski składane wcześniej jak i te, które wpłyną do ZUS po terminie, nie będą rozpatrywane.

Każda zmiana, to nadzieja na lepsze. Przyszłe emerytury w jakimś stopniu zależą od nas samych i od decyzji, które podejmiemy w najbliższym czasie. Odpowiedź na pytanie, czy część składki na ubezpieczenie społeczne od naszych wynagrodzeń ma trafić jedynie do ZUS, czy też do Otwartego Funduszu Emerytalnego, a reszta będzie zapisana na subkoncie  ZUS, nie jest jednoznaczna.

Podejmując decyzję na kolejne 4 lata pomocną może się okazać ocena długoterminowych wyników finansowych osiąganych przez OFE. Przydatne mogą się tu okazać różnego rodzaju rankingi i zestawienia, które bez trudu można znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ofe/Stopy_zwrotu_OFE/stopy_zwrotu_ofe_28-09-2012_30-09-2015.html , czy na internetowych portalach finansowych.

Dowiedz się więcej o Otwartych Funduszach Emerytalnych na https://www.pkopte.pl/ofe/  

Reklamy