Reklamy
Fundusze

Fundusze absolutnej stopy zwrotu

Fundusze absolutnej stopy zwrotu

Reklamy
Fundusze

Zysk podany na talerzu

Forum Food & Friends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, utworzony przez Forum TFI, zakończył emisję certyfikatów inwestycyjnych, osiągając zgodnie z założeniami wartość aktywów na poziomie ponad 30…