Aktualności Biznes Gospodarka

Pod pozornie spokojną powierzchnią globalnej koniunktury kryją się liczne „bańki” zadłużenia przedsiębiorstw

Pozytywna tendencja do wzmacniania na całym świecie bilansów przedsiębiorstw i
zmniejszania się zadłużenia maskuje jego wzrost we wrażliwych sektorach i w poszczególnych
regionach, a to z kolei tworzy gorące punkty zapalne zwiększonego ryzyka w międzynarodowej
wymianie handlowej – ocenia Euler Hermes, największy na świecie ubezpieczyciel należności
handlowych.
Wnioski te wysnuć można na podstawie opublikowanych przez Euler Hermes badań nt.
globalnego zadłużenia przedsiębiorstw, w których analizowany jest wskaźnik zadłużenia netto
(lub "dźwignia finansowa") niefinansowych spółek giełdowych*. Badanie obejmowało tylko te
przedsiębiorstwa, które w swoim bilansie wykazują zadłużenie i nie uwzględnia tych
wykazujących środki pieniężne netto, co daje dokładny obraz zmian wśród zadłużonych
przedsiębiorstw.