Reklamy
Finanse

Alior Bank rozpoczyna przymusowy wykup akcjonariuszy mniejszościowych Banku BPH

Alior Bank, który w wyniku niedawnego wezwania razem z Grupą GE posiada łącznie 99,42% akcji Banku BPH, rozpoczął przymusowy wykup (ang. squeeze-out) pozostałych 0,58% akcji Banku BPH. To kolejny etap transakcji polegającej na nabyciu podstawowejdziałalności Banku BPH przez Alior Bank.

Przymusowym wykupem objęte są 442.923 akcje Banku BPH, reprezentujące około 0,58% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu został wyznaczony na 20 września, a dzień wykupu na 23 września br. Oznacza to, że akcje Banku BPH znajdujące się na rachunkach akcjonariuszy mniejszościowych tego banku będą zablokowane począwszy od dzisiaj, a 23 września nastąpi przeniesienie ich własności na Alior Bank, w zamian za zapłatę ceny wykupu.

Alior Bank zapłaci 31,19 zł za każdą akcję Banku BPH nabywaną w ramach przymusowego wykupu. Cena ta została ustalona zgodnie z właściwymi przepisami. Jest ona równa cenie, jaką Alior Bank płacił w sierpniu w ramach wezwania do sprzedaży akcji Banku BPH.

W wyniku rozliczonego 24 sierpnia br. wezwania, Alior Bank nabył ponad 46,5 mln akcji Banku BPH, reprezentujących około 60,68% kapitału i ogólnej liczby głosów w Banku BPH. Razem z Grupą GE posiada łącznie około 99,42% wszystkich akcji Banku BPH.

Finalnym etapem transakcji będzie podział Banku BPH, w ramach którego podstawowa działalność Banku BPH zostanie włączona do Alior Banku, a część hipoteczna pozostanie w Banku BPH. Po podziale, Grupa GE będzie jedynym właścicielem Banku BPH.

Nabycie podstawowej działalności Banku BPH wpisuje się w strategię rozwoju Alior Banku, która przewidujewzrost w oparciu o rozwój organiczny i akwizycje, w połączeniu z osiąganiem wysokiego poziomu zwrotu z kapitału. W wyniku przejęcia wydzielonej części Banku BPH, Alior Bank awansuje na 9. pozycję największych banków w Polsce pod względem posiadanych aktywów. Transakcja przybliży Alior Bank do realizacji strategicznego celu dołączenia do grona 5-6 największych banków w Polsce w ciągu kolejnych kilku lat.

Alior Bank S.A.

Reklamy

Komentarze