Finanse

Będzie pomoc finansowa dla firm w restrukturyzacji – nowelizacja ustawy

Do Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt nowelizacji ustawy o prawie restrukturyzacyjnym, która zapewni przedsiębiorcom naprawiającym swoje firmy konkretną pomoc finansową ze strony państwa.

 

Obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku nowe prawo restrukturyzacyjne dało pierwszeństwo działaniom naprawczym przed likwidacją firmy. Nowe przepisy nie tylko pomagają ocalić firmy przed upadłością, powstrzymują egzekucje komornicze i wypowiedzenie przez banki wcześniej zawartych umów, ale także zapewniają dłużnikom ochronę przed sprzedażą majątku za bezcen i chronią miejsca pracy.

 

Zgodnie z nowym prawem restrukturyzowane przedsiębiorstwa mogą ubiegać się również o pomoc publiczną, np. w formie rozłożenia na raty długu wobec Skarbu Państwa (takiego jak zaległe składki ZUS czy podatki należne Urzędowi Skarbowemu). Zgodnie jednak z przepisami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotąd pomoc publiczna mogła być udzielana przedsiębiorcom jedynie w wyjątkowych sytuacjach – i to dopiero po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej w ramach tzw. procedury notyfikacji. Niestety, notyfikacja to długi proces, trwa średnio nawet 15 miesięcy.

 

Pożyczka już przed restrukturyzacją

Dlatego Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowały nowelizację prawa restrukturyzacyjnego, zgodnie z którą przedsiębiorca może otrzymać pomoc finansową nawet jeszcze przed wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego. Ma to umożliwić mu opracowanie planu restrukturyzacyjnego lub prowadzenie działalności gospodarczej, dopóki plan ten nie zostanie wdrożony.

 

– Ta nowelizacja była bardzo oczekiwana przez przedsiębiorstwa, które znajdują się w trakcie restrukturyzacji, oraz ich zarządców. Wierzyciele publicznoprawni w zasadzie nie mogli dotąd rozkładać zadłużenia na raty, gdyż mogło to stanowić niedozwoloną pomoc publiczną – wyjaśnia Małgorzata Anisimowicz, doradca restrukturyzacyjny z kancelarii PMR Restrukturyzacje SA. – Nowe przepisy nie tylko pozwolą na zawieranie układów, ale i otworzą ścieżkę do finansowania restrukturyzacyjnego, a nie ma udanej restrukturyzacji bez finansowania pomostowego. Oby jak najszybciej ta nowelizacja zaczęła obowiązywać – podsumowuje.

 

Kto dostanie pomoc finansową?

O pomoc na ratowanie (tymczasowe wsparcie prerestrukturyzacyjne) udzielane w formie pożyczki będą się mogli ubiegać przedsiębiorcy, wobec których nie toczy się jeszcze postępowanie restrukturyzacyjne, a np. dopiero został złożony wniosek o otwarcie takiego postępowania. Pożyczka ma im pomóc w odzyskaniu płynności finansowej firmy oraz dać czas na opracowanie planu jej naprawy.

 

Z kolei pomoc na restrukturyzację jest przeznaczona na zrealizowanie planu restrukturyzacji, który ma przywrócić firmę do dobrej kondycji. Takie wsparcie może być udzielone również w formie pożyczki, ale także dopłaty, objęcia akcji, obligacji lub udziałów. O taką pomoc będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy objęci już jednym z sądowych postępowań restrukturyzacyjnych. Tym samym ułatwienie dostępu do finansowania restrukturyzacyjnego znakomicie ułatwi samą restrukturyzację przedsiębiorstw i ochroni je przed upadłością i likwidacją.

 

——————————–

PMR Restrukturyzacje S.A.

Spółka powstała z połączenia kilku kancelarii uznanych specjalistów w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Przed połączeniem kancelarie działały na terenie Warszawy, Łodzi, Kalisza oraz regionie Dolnego Śląska. Spółka korzysta z wieloletnich doświadczeń kancelarii poszerzając jednocześnie obszar działań na cały kraj konsekwentnie realizując strategię rozwoju, która zakłada otwieranie oddziałów partnerskich PMR w całej Polsce oraz za granicą – najpierw w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

 

Celem działań spółki jest stworzenie komplementarnej obsługi firm w zakresie wysoce wyspecjalizowanych usług doradczych planowania i realizacji procesów restrukturyzacyjnych, postępowań układowych i naprawczych w egzekucji z dochodów przedsiębiorstw. PMR obok doradztwa oraz stosowania odpowiednich narzędzi prawnych, wykorzystując jednocześnie nowe narzędzia wprowadzone ustawą Prawo Restrukturyzacyjne, które weszły w życie 1 stycznia 2016r.,  daje firmom możliwość zewnętrznego finansowania restrukturyzacji oraz inwestycji typu distressed assets.

 

Cechą wyróżniającą PMR wśród innych podmiotów na rynku jest komplementarność wyspecjalizowanych usług – wśród ekspertów spółki obok zarządców, prawników i doradców restrukturyzacyjnych znajdują się również negocjatorzy z doświadczeniem w układach pracowniczych oraz z wierzycielami.

Spółka ze względu na jakość komunikacji, w swoich biurach zagranicznych, zapewnia przedsiębiorcom obsługę również w języku polskim.

 

Źródło obrazka: [internet]

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com